Takaisin

Äyskosken-Manginniemen osayleiskaavan muutoksen hyväksyminen

ÄYSKOSKEN-MANGINNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

MRL 132/1999 § 200.2 ja KuntaL 410/2015 § 135 mukaisesti saatetaan tiedoksi, että Tervon kunnanvaltuusto on hyväksynyt em. kaavan 7.9.2017.

Kaavan hyväksymistä koskeviin päätöksiin voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 11.10.2017 mennessä.

Kaava-aineistot ovat nähtävillä 11.9.-11.10.2017 välisenä aikana kunnan internet-sivuilla ja Tervon kunnanvirastossa.

Lisätiedot: tekninen johtaja Jukka Korhonen, puh. 0447499350.

Tervossa 11.9.2017
KUNNANHALLITUS

Äyskosken-Manginniemen osayleiskaava