Kuulutukset

Takaisin

Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 verkkosivuilla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin (kohta tulvariskien hallinta, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen aineisto).

Kuulemisasiakirjoja ovat:

- Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027
- Hallintasuunnitelman liitteenä esitettävä ympäristöselostus

Kunnista tullaan pyytämään erikseen lausunnot kuulemisasiakirjoihin myöhemmin.

Viite: Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010), Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005).

Tapio Tuukkanen
Vesitalousasiantuntija
tapio.tuukkanen@ely-keskus.fi
puh. 0295029225
Vesistöt
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 Kouvola

Asiakirjat:

Kuulutus_Kymijoki
Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027