Kuulutukset

Takaisin

Ilmoitus: Vesilain mukainen päätös

ILMOITUS:
Vesilain mukainen päätös
 
Hakija:  Luonnonvarakeskus    
 
Dnro:  ISAVI/4740/2020
 
Päätösnro: 80/2020  
 
Asia: Jatkoaika aluehallintoviraston lupapäätökseen syvännevesiputken rakentamiseksi Tervon kalanviljelylaitokselle, Tervo
 
Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 29.10.–7.12.2020 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1827815  mistä ne ovat luettavissa.
 
Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.