Kuulutukset

Takaisin

Kallioveden, Koskiveden ym. sekä Rasvangin yleiskaavojen muutosehdotukset

KUULUTUS

Tervon kunnanhallitus käsitteli 17.11.2020 § 281 seuraavat kaavaratkaisut:

KALLIOVEDEN, KOSKIVEDEN YM. SEKÄ RASVANGIN YLEISKAAVOJEN MUUTOSEHDOTUKSET (tilat Riippaniemi 844-406-15-8 ja Karhula I 844-409-7-72)

Kaavojen aineistot ovat yleisesti nähtävillä 19.11.-21.12.2020 välisenä aikana Tervon kunnanvirastossa viraston aukioloaikana ja kunnan internet-sivuilla.
Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa Tervon kunnanhallitukselle 21.12.2020 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Tervontie 4, 72210 Tervo.

Kunnan jäsenillä, alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus kirjallisesti antaa muistutuksia kaavaehdotuksista.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Seppo Niskanen, puh. 044 7499200.

Tervossa 19.11.2020
KUNNANHALLITUS

Kaava-aineistot alla:

Khall:n päätös 17.11.2020
Selostus_kaavat
Kaavakartta
Vastineet
Lausunto_ELY-keskus
Lausunto_Kuopion museo
Lausunto_Savon Voima