Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n tukihaku hankkeille

Kehittämisyhdistys Mansikka ry avaa tukihaun yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Luonto virkistää 2 -teemahanke -haku on avoinna 1.7.-7.8.2020

Teemahankkeessa yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea tukea asuinympäristön virkistyskäyttöä sekä luontoliikuntaa ja -retkeilyä lisäävien rakennusten ja rakennelmien toteuttamiseen. Kohteiden/tilojen tulee olla yleisessä käytössä. Toimenpiteiden kustannusarvio 2 000 - 20 000€, tukitaso 75%, kokonaiskustannusarvio 1 500 - 15 000€.  Hakuohje, -lomake ja sen täyttöohje kokonaisuudessaan ovat alla.

Teemahankkeen toimenpiteen hakija voi olla julkinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, esim. rekisteröity yhdistys, kunta, säätiö tai osuuskunta. Tuettavia toimenpiteitä voivat olla esim. laavut, näkötornit, laiturit ja rantautumispaikat, lähiliikuntapaikat, opasteet, reitit ja huussit.  

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat rakennuksen tai rakenteen rakentamis-, laajentamis- ja suunnittelukustannukset, kiinteästi kohteeseen sijoitettavat koneet ja laitteet sekä palkat ja urakkakustannukset. Tukea myönnetään 75% kokonaiskustannusarviosta; hankkeen suuruudesta riippuen 1 500 – 15 000 €. 25 prosentin omarahoitusosuus voidaan kattaa kokonaan talkootyöllä tai rahalla.

Tukihakemus liitteineen lähetetään viimeistään 7.8.2020 klo 15 mennessä sähköpostilla toimisto@mansikkary.fi tai toimitetaan lukolliseen postilaatikkoon Kehittämisyhdistys Mansikka ry, Ainonkatu 2, 77600 Suonenjoki.

Hakuohje

Hakulomake 3325B ja lomakkeen täyttöohje https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuetjakehittaminen/