Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien rakennusjärjestysehdotus

Ehdotus Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien uudeksi rakennusjärjestykseksi on nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla ajalla 2.1. – 31.1.20.

Rakennusjärjestysehdotus asetetaan nähtäville lausuntojen ja muistutusten antamista varten. Rakennusjärjestysehdotus pidetään nähtävillä 2.1. – 31.1.20 kuntien ilmoitustaululla ja Keiteleen kunnan internetsivulla www.keitele.fi/kuulutukset. Palautetta ehdotukseen voi antaa joko kirjeitse tai sähköpostilla Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteiselle ympäristölautakunnalle, osoitteeseen Laituritie 1, 72600  KEITELE, viimeistään 31.1.2020/ keitele@keitele.fi.

Rakennusjärjestysehdotuksesta annettujen lausuntojen sekä muistutusten pohjalta rakennusjärjestysehdotukseen tehdään tarvittavat tarkistukset ja jos nähtävillä ollutta ehdotusta muutetaan olennaisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville. Mikäli rakennusjärjestysehdotukseen ei tule merkittäviä muutoksia, hyväksymiskäsittely asian osalta etenee.

Lisätietoja antavat kuntien rakennustarkastajat:

Keitele: Teemu Kaitala, teemu.kaitala@keitele.fi. P: 040 846 1100

Tervo: Jukka Korhonen, jukka.korhonen@tervo.fi, P: 044 749 9350

Vesanto: Eero Talja, eero.talja@vesanto.fi, P: 0500 573 720

Paikka ja aika: 2.1.2020   KEITELEEN, TERVON JA VESANNON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA