Kuulutukset

Takaisin

Kesätyöpaikat 2021

KUNNAN JA YRITYSTEN KESÄTYÖPAIKAT


Tervon kunta ottaa kesätyöhön 16-21 vuotta tänä vuonna täyttäviä Tervossa kirjoilla olevia nuoria.

Tarjolla erilaisia tehtäviä eri hallintokunnissa ja tervolaisissa yrityksissä.

Palkkaa maksetaan vuonna 2021 570 euroa kolmen viikon osa-aikaiselta työajalta (Kvtes 2020-2021 II luku 3 § 2. mom.).

Vuonna 2021 yrityksille maksetaan nuoren työllistämisestä aiheutuneiden menotositteiden perusteella 300 €/työllistetty nuori. Yritysten tulee maksaa nuorelle vähintään ammattiryhmän minimipalkkaan, osa-aikatyöhön perustuva palkka. Yrityksen vastuulle jäävät nuoren työllistämisestä aiheutuvat työnantajan vastuut kuten esimerkiksi välilliset palkkausmenot, lakisääteiset työntekijän vakuutukset, työsopimuksen tekeminen ja työntekijän perehdyttäminen ja ohjaaminen. Työsuhde on yrityksen ja työntekijän välinen. Yritys ilmoittaa kunnalle 31.5.2021 mennessä, kuinka monta nuorta on mahdollista työllistää vuonna 2021.

Tukea voidaan myöntää nuorten perustamille 4H- tai NY-yrityksille, silloin kun kyseessä on nuorten kesätyöllistäminen.

Kesätyötä haetaan kesätyöhakemus -lomakkeella, joita saa kunnan internet-sivuilta, sivistystoimistosta ja kunnanviraston neuvonnasta.

Hakemukset tulee palauttaa sivistystoimistoon tai kunnanviraston neuvontaan viimeistään 31.5.2021.
 

Tervossa 5.3.2021
Tervon kunnanhallitus

> Sähköinen kesätyöhakemus

>  Työnantajan kesätyötukihakemus