Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Koulukuljetukset lukuvuonna 2020-2021

KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2020 - 2021

Ensi lukuvuoden koulukuljetukset alkavat olla perheissä ajankohtainen asia. Tässä ohjeita koulukuljetuksiin liittyen:

Maksuttomaan oppilaskuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat:

  1. Kaikki uudet Tervossa asuvat esikoululaiset. Esikoululaisen huoltajien ei tarvitse erikseen hakea maksuttomaan kuljetukseen pääsyä. Rehtori on yhteydessä koteihin kesäkuun alkupuolella.
  2. 1-2 luokkalaiset, kun koulumatka on yli 3 km. Jos matka on alle kolme kilometriä, tulee huoltajan hakea lapselleen pääsyä maksuttomaan oppilaskuljetukseen. Perusteena myöntämiselle voivat olla oppilaan terveydentila, koulumatkan vaarallisuus tai rasittavuus. Koulumatkan vaarallisuuden arviointiin käytetään koulumatkan vaarallisuuden arviointiohjetta (TVH1988) ja rasittavuuden osalta tarvitaan lääkäri/psykologin lausunto. Hakemus löytyy koulun kotisivulta.
  3. 3-9 luokkalaiset, kun koulumatka on yli 5 km. Jos matka on alle viisi kilometriä, tulee huoltajan hakea lapselleen pääsyä maksuttomaan oppilaskuljetukseen. Perusteena myöntämiselle voivat olla oppilaan terveydentila, koulumatkan vaarallisuus tai rasittavuus. Koulumatkan vaarallisuuden arviointiin käytetään koulumatkan vaarallisuuden arviointiohjetta (TVH1988) ja terveydentilan/rasittavuuden osalta tarvitaan lääkärin/psykologin lausunto. Hakemus löytyy koulun kotisivulta.

Maksuttoman oppilaskuljetuksen hakemus liitteineen tulee toimittaa rehtorille postilla tai sähköpostilla 12.6.2020 klo 16.00 mennessä.

Taksien kuljetusreitit ajetaan pääteitä pitkin, reitiltä poiketaan silloin kun matkaa päätielle on 1-6 luokkalaisille yli kaksi (2) kilometriä ja 7-9 luokkalaisille yli kolme (3) kilometriä (siv.ltk. 2001/ 37§).

Koulupäivät alkavat ensi lukuvuonna joka päivä klo 9.00 ja päättyvät vuosiluokasta ja lukujärjestyksestä riippuen klo 13.00 tai klo 15.00. Ensi lukuvuoden taksien tarkat reitit aikatauluineen selviävät myöhemmin ja niistä tiedotetaan koteihin erikseen.

Linkki koulun kotisivulle:

https://peda.net/tervo/ty

Rehtori
Kimmo Honkanen
044 7499 309
kimmo.honkanen(a)tervo.fi