Kuulutukset

Takaisin

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027

Ilmoitus

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta asiakirjasta 1.2-14.5.2021 välisenä aikana. Kuulemismateriaali ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito

Kuulutettavana oleva asiakirja ja siihen liittyvä tausta-asiakirja on sähköisenä luettavissa osoitteessa:

Ehdotus löytyy myös verkkosivulta https://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito

Kuuleminen on käynnissä 1.2.–14.5.2021 välisen ajan.
 

Ystävällisin terveisin
Titta Lahtinen
suunnittelija / planerare
Vesiyksikkö / Vattenenhet
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
NMT-centralen i Egentliga Finland, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Åbo
titta.lahtinen@ely-keskus.fi
puh./tel. 0295 023 054, vaihde / växel 0295 022 500
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi