Takaisin

Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä
(1040/2006)

KUULUTUS
Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi


Tausta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Asiakirjat
Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018–9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito. Sivuilta löytyy mm. linkki kuulemiseen liittyvään Vaikuta vesiin -karttapalveluun. Oman alueen tulostettuihin asiakirjoihin voi tutustua ELY-keskuksissa, Pohjois-Savossa osoitteessa Kallanranta 11, Kuopio. Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan pääsääntöisesti sähköisenä.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä.
Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet sähköisen palautteen antamiseksi. Palautteen voi toimittaa
myös kirjallisena, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon. Sähköpostiosoite on kirjaamo.
pohjois-savo(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Pohjois-Savon ELY-keskus PL 2000, 70101 KUOPIO.

Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Pohjois-Savon ELY-keskuksessa hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski sekä johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. ELY-keskuksen vaihteen puhelinnumero on 0295 026 500.

Kuopiossa 3. tammikuuta 2018
Pohjois-Savon ELY-keskus