Kuulutukset

Takaisin

Kuulutus enklaavien siirtoehdotuksesta

Maanmittauslaitos on laatinut tämän kuulutuksen liitteenä olevan siirtoehdotuksen eräiden kunnan pääasiallisesta alueesta erillään olevien alueiden eli enklaavien siirtämiseksi niitä ympäröivään kun-taan perustuen lakiin pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen (1197/1997). Siirtoehdotus on saatavilla myös paperisena Maanmittauslaitoksen kirjaamon kautta.

Siirtoehdotus sisältää tiedot siirrettäväksi ehdotettuihin alueisiin kuuluvista rekisteriyksiköistä ja niiden omistajista sekä kartat näistä alueista.

Kunnilla ja maanomistajilla, joita siirtoehdotus koskee, on oikeus tehdä kirjallisia huomautuksia siirto-ehdotusta vastaan 7.6.2021 mennessä.

Mahdolliset huomautukset on toimitettava maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteeseen:

Maanmittauslaitos/kirjaamo
PL 84 00521
Helsinki

tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

Tarkemmat ohjeet huomautusten tekemiseen löytyvät liitteenä olevasta siirtoehdotuksesta.

Janne-Ville Kinnunen
Rekisteri-insinööri (DI)

> Kuulutus
Siirtoehdotus Tervon kunnasta Keiteleen kuntaan siirrettäväksi ehdotetuista erillisistä alueista (enklaaveista)