Takaisin

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä: Kuljetus Huttunen Oy

KUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

 

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen lupapäätös

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

                                           

30.10.2023

 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 6.11.2023

 

Päätös                                Nilakan ympäristölautakunta 26.10.2023 § 39

 

Hakija                                Kuljetus Huttunen Oy        

 

Asia                                    Maa-aineslupa kalliokiviaineksen ottotoimintaan ja ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen tilalla Louhula, Tervo.

 

Päätöksen pääasiallinen sisältö          

 

Ympäristölautakunta on myöntänyt maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan tilalle Louhula (844-411-1-27). Lupa on voimassa yhden (1) vuoden 28 021 m3ktr ottomäärälle. Hakijalle on myönnetty maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen.

 

Nähtävilläpito                    Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 30.10.–4.12.2023 välisen ajan Tervon kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.tervo.fi > Kuulutukset ja ilmoitukset sekä Tervon kunnanvirastolla. Lähimpiä kiinteistöjä tiedotetaan päätöksestä kirjeitse.

 

Muutoksenhaku                Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 4.12.2023. Tarkemmat ohjeet muutoksenhakuun ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Lisätietoja antaa               Ympäristönsuojelutarkastaja Elisa-Maria Heikkinen, puh. 044 7499 322, elisa-maria.heikkinen@tervo.fi

 

 

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Kuljetus Huttunen Oy, Tervo