Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Lupa lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla

Ohessa tiedostona tutkimuslupa nähtävillä kuukauden valitusajalla.

Liite 3 -excel tutkimustyön raportointia varten on saavavissa tarvittaessa, yhteystiedot alla.

 

Ystävällisin terveisin

Aimo Saano, tutkimusyhteistyöpäällikkö
Metsähallitus, Luontopalvelut
0400346467

Tiedostot
MH 2614-2019 Tutkimuslupa Timo Laine 2019-2023 Lintujen rengastaminen.pdf