Takaisin

Maantie 551 ja 16097 Tervon taajaman kevyen liikenteen järjestelyt, Tervo

KUULUTUS

Liikennevirasto on pidentänyt 21.12.2017 antamalla päätöksellä LIVI/7038/04.01.01/2017 tiesuunnitelman
Maantie 551 ja 16097 Tervon taajaman kevyen liikenteen järjestelyt, Tervo
määräaikaa neljällä vuodella vuoden 2021 loppuun.

Päätökset ja niiden perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanon ajan 30 päivää Tervon kunnanvirastossa, osoitteessa Tervontie 4, Tervo
11.1.-12.2.2018 viraston aukioloaikoina.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Jari Kuokkanen, puh. 0295 026 734. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata puhelimella 0295 026 734, sähköpostilla jari.kuokkanen@ely-keskus.fi tai osoitteella: Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, 70100 Kuopio.

Maantielaki 103 §

TERVON KUNTA