Kuulutukset

Takaisin

Muntterinkankaan tuulivoimahankkeen (Pielavesi ja Keitele) ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus Muntterinkankaan tuulivoimahankkeen (Pielavesi ja Keitele) ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten

Ilmatar Energy Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö keskukselle (ELY) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Pielaveden Hirvenselän ja Nilakan Vuonamonlahden väliselle alueelle suunniteltua tuulivoimahanketta. Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimapuiston alueesta (hankealue) ja tarkasteltavasta sähkönsiirtoreitistä.  Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan esittämä suunnitelma hankkeensa eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutusten arvioimisesta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/muntterinkangastuulivoimaYVA Tämän lisäksi arviointiohjelma on nähtävillä paperimuodossa 4.5-3.6.2022 Pielaveden kunnan teknisen toimiston ilmoitustaululla (Puustellintie 18) sekä Keiteleen kunnan toimistolla (Laituritie 1) em. virastojen aukioloaikoina.

 

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 3.6.2022 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitteella PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.

 

Lausuntojen ja mielipiteiden jättämiselle varatun ajan jälkeen Pohjois-Savon ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausunnon YVA-ohjelmasta. Lausunto tulee nähtäväksi viimeistään 3.7.2022 mennessä osoitteisiin www.ymparisto.fi/muntterinkangastuulivoimaYVA sekä Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, Kuopio.

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esitellään yleisötilaisuudessa Pielavedellä 17.5.2022 klo 17.30 alkaen Suojalassa ositteessa Puistotie 8 ja Keiteleellä 18.5.2022 klo 17.30 alkaen Wanhalla Meijerillä ositteessa Wanha Meijerintie 6. Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä Ks. liittymislinkki osoitteesta www.ymparisto.fi/muntterinkangastuulivoimaYVA .

Hankkeesta vastaavan puolesta Timo Laitinen, Ilmatar, puh.+358405505500,
timo.laitinen@ilmatar.fi tai YVA-konsultilta Kylli Eensalu, FCG Finnish Consulting Group Oy, Puh. 0400 973 449, kylli.eensalu@fcg.fi

Lisätietoja yhteysviranomaisen puolesta asiassa antaa Laura Puoskari, Pohjois-Savon ELY- keskus, laura.puoskari@ely-keskus.fi, puh. 0295 016 408

 

Kuopiossa 4.5.2022

Pohjois-Savon ELY-keskus