Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Niiniveden osayleiskaavan muutoksia koskeva kaavaluonnos

KUULUTUS

Tervon kunnanhallitus käsitteli 27.11.2018 § 216 seuraavan kaavaratkaisun:

1. NIINIVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSIA (PÖNKÄ- JA LEHTOSAARI) KOSKEVAN KAAVALUONNOKSEN

Kaavan aineistot ovat yleisesti nähtävillä 29.11.-31.12.2018 välisenä aikana Tervon kunnanvirastossa viraston aukioloaikana ja kunnan internet-sivuilla.

Kunnan jäsenillä, alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus kirjallisesti antaa muistutuksia kaavaluonnoksesta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa Tervon kunnanhallitukselle 31.12.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Tervontie 4, 72210 Tervo.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Korhonen, puh. 0447499350.

Tervossa 29.11.2018
KUNNANHALLITUS

-> Kaava-aineistot löytyvät tästä