Kuulutukset

Takaisin

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040: 2. vaihe

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVA 2040: 2. VAIHEEN KAAVALUONNOKSET JA VALMISTELUAINEISTO NÄHTÄVILLÄ

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2. vaiheen luonnosvaihtoehdot ja valmisteluaineisto ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 11.1.–14.3.2022 Pohjois-Savon kuntien toimistoissa ja internetsivuilla, Pohjois-Savon liitossa sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040. Selvitysaineisto on nähtävillä vain verkkosivuilla.

Kaavassa käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia: 1. aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen, 2. liikennejärjestelmä, 3. viherverkosto ja luonnon monimuotoisuus, 4. luonnonvarat, 5. kulttuuriympäristö, 6. energia, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto ja 7. muut teemat. Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksista ja niiden valmisteluaineistosta.
Palaute tulee toimittaa viimeistään 14.3.2022 klo 15.00, ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai Pohjois-Savon liitto,
Sepänkatu 1 A, 70100 Kuopio.
Palaute pyydetään toimitettavaksi kirjaamon sähköpostiin sekä teksti- että PDF-muodossa. Palautetta voi jättää myös verkkosivuilla www.pohjois-savo.fi/psmk2040 olevalla palautelomakkeella.

Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestetään hybriditilaisuuksina.
SIILINJÄRVI 25.1. klo 17–19 Kunnonpaikka, Auditorio, Jokiharjuntie 3, Vuorela
VARKAUS 27.1. klo 17–19 Navitas-talo, Ankkuri 1, Wredenkatu 2, Varkaus
IISALMI 1.2. klo 17–19 Kulttuurikeskus, Eino Säisä -sali, Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi

Osallistumislinkit ja voimassa olevat koronarajoitukset löytyvät Pohjois-Savon liiton sivuilta www.pohjois-savo.fi/psmk2040.

Lisätietoja antavat vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola p. 044 7142 609, maakuntainsinööri Patrick Hublin p. 044 7142 683 ja suunnittelija Mikko
Rummukainen p. 044 7142 655.

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAHALLITUS 22.11.2021