Takaisin

Riitlampi-Pohjalampi kunnostushanke, Tervo

ILMOITUS

Vesilain mukainen päätös

Hakija:           Hautalahden-Riitlammin Kalastuskunta

Dnro:             ISAVI/5676/2022

Päätösnro:    17/2023

Asia:              Riitlampi-Pohjalampi kunnostushanke, Tervo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä
10.3.–17.4.2023 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2241674, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 016 000
kirjaamo.ita@avi.fi
www.avi.fi/ita
Postiosoite: PL 2, 13035 AVI