Takaisin

Riitlampi-Pohjanlampi kunnostushanke, Tervo

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija:  Hautalahden-Riitlammin Kalastuskunta
Dnro:    ISAVI/5676/2022
Asia:    Riitlampi-Pohjanlampi kunnostushanke, Tervo

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 2.11.–9.12.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2241674, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.
 

Itä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 029 501 6800
kirjaamo.ita@avi.fi
www.avi.fi/ita
Postiosoite: PL 2, 13035 AVI