Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Sivistystoimen käyttömaksujen korotukset 2020

Sivistyslautakunta on 29.9.2020 (§ 49)  pitämässään kokouksessa päättänyt korottaa sivistystoimen käyttömaksuja 5 %.

Käyttömaksujen korotusperusteina ovat sivistystoimen tilojen ylläpitokustannusten nousu. Irtaimen omaisuuden käyttömaksuihin on tehty vastaavat korotukset. 

Uudet korotetut hinnat tulevat voimaan 1.10.2020 alkaen.

Taksat:

- Nuorisotalo Manttu

- Liikunta- ja kuntosali