Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Sosiaalitoimeen haetaan sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkasuhteeseen 1.4.2019 alkaen

Tervon kunnan sosiaalitoimeen haetaan sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkasuhteeseen 1.4.2019 alkaen

Sosiaalityöntekijä työskentelee Tervon kunnan sosiaalitoimistossa yhdessä perusturvajohtajan, sosiaalityöntekijän ja sosiaalitoimen toimistosihteerin kanssa.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat kunnallisen yhdennetyn sosiaalityön tehtävät, joita ovat muun muassa lastensuojelu (yhdessä työparin kanssa/vuosilomien sijaisuudet), lastenvalvojan työt, vanhuspalvelut, päihdehuolto, perhehoito, toimeentulotuki (harkinnanvaraiset päätökset), kuntouttava työtoiminta, sosiaalihuollolliset palveluasumispäätökset, vanhuspalveluiden sosiaalityö, vammaispalvelut sekä kehitysvammahuollon palveluohjaus ja palvelusuunnitelmat. Työnkuvaa muokataan mahdollisesti myöhemmin. Sosiaalityöntekijän päävastuualueena on aikuissosiaalityö.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityöntekijän kelpoisuus; ylempi korkeakoulututkinto ja pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityöstä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 §, 817/2015). Mikäli sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa ei ole, voidaan virkaan valita määräaikaisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 12 §, 817/2015.)

Lisäksi arvostamme itsenäistä ja joustavaa työskentelyotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kokemusta kunnallisesta yhdennetystä sosiaalityöstä. Tehtävän hoidon vaatimuksena on sujuva suomen kielen taito. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Työaika KVTES:n mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikostaustaote. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Palkkaus KVTES:n tai sopimuksen mukaan.

Viran täyttämisen edellytyksenä viran perustaminen ja täyttöluvan saaminen Tervon kunnanhallitukselta maaliskuussa 2019.

Haku alkaa: 8.3.2019

Haku päättyy: 22.3.2019 klo 12.00

Yhteystiedot: perusturvajohtaja Minna Heikkinen 044-7499 250, minna.heikkinen@tervo.fi

Työpaikan osoite: Tervontie 4, 72210 Tervo

Työn ajankohta: 1.4.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan)

Jätä hakemus: Tervon kunta / perusturvalautakunta, perusturvajohtaja Minna Heikkinen Tervontie 4, 72210 Tervo, kuoreen merkintä: ”Hakemus sosiaalityöntekijän virkaan” tai minna.heikkinen@tervo.fi viestin aihe: ” Hakemus sosiaalityöntekijän virkaan”