Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Sosiaalitoimeen sosiaalityöntekijä vakinaiseen virkasuhteeseen

Tervon kunnan sosiaalitoimeen haetaan sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkasuhteeseen 15.5.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijä työskentelee Tervon kunnan sosiaalitoimistossa yhdessä perusturvajohtajan, sosiaalityöntekijän ja sosiaalitoimen toimistosihteerin kanssa.
Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat kunnallisen yhdennetyn sosiaalityön tehtävät: lastensuojelu (yhdessä työparin kanssa/vuosilomien sijaisuudet), lastenvalvojan työt, vanhuspalvelut, päihdehuolto, perhehoito, toimeentulotuki (harkinnanvaraiset päätökset), kuntouttava työtoiminta, sosiaalihuollolliset palveluasumispäätökset, vammaispalvelut sekä kehitysvammahuollon palveluohjaus ja palvelusuunnitelmat. Työnkuvaa muokataan mahdollisesti myöhemmin. Sosiaalityöntekijän päävastuualueena on aikuissosiaalityö.

Kelpoisuusvaatimuksena määräaikaiseen virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityöntekijän kelpoisuus; ylempi korkeakoulututkinto ja pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityöstä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 §, 817/2015) TAI sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 12 §, 817/2015).

Lisäksi arvostamme itsenäistä ja joustavaa työskentelyotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kokemusta kunnallisesta yhdennetystä sosiaalityöstä. Tehtävän hoidon vaatimuksena on sujuva suomen kielen taito. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Työaika on kokonaistyöaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikostaustaote. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Palkkaus KVTES:n tai sopimuksen mukaan.

Edelliset hakemukset ja opiskelijat huomioidaan.

Haku alkaa: 8.4.2019

Haku päättyy: 30.4.2019 klo 12.00

Yhteystiedot: Vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen 044-7499 251, pirjo.kukkonen@tervo.fi

Työpaikan osoite: Tervontie 4, 72210 Tervo

Työn ajankohta: 15.5.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan)

Jätä hakemus: Tervon kunta / perusturvalautakunta, vs. perusturvajohtaja Pirjo Kukkonen Tervontie 4, 72210 Tervo, kuoreen merkintä: ”Hakemus määräaikaisen sosiaalityöntekijän virkaan” tai pirjo.kukkonen@tervo.fi viestin aihe: ” Hakemus määräaikaisen sosiaalityöntekijän virkaan”