Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Sosiaalityöntekijän vakinainen virka

Tervon kunnan sosiaalitoimeen haetaan sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkasuhteeseen 7.1.2020 alkaen
Sosiaalityöntekijä työskentelee Tervon kunnan sosiaalitoimistossa yhdessä perusturvajohtajan, sosiaalityöntekijän (päävastuualueena aikuissosiaalityö), määräaikaisen sosiaaliohjaajan, kotihoitopalveluiden esimiehen sekä sosiaalitoimen toimistosihteerin kanssa.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat kunnallisen yhdennetyn sosiaalityön tehtävät, joita ovat muun muassa lastensuojelu, lastenvalvojan työt, vanhuspalvelut, päihdehuolto, perhehoito, toimeentulotuki (harkinnanvaraiset päätökset), kuntouttava työtoiminta, sosiaalihuollolliset palveluasumispäätökset, vanhuspalveluiden sosiaalityö, vammaispalvelut sekä kehitysvammahuollon palveluohjaus ja palvelusuunnitelmat. Työnkuvaa muokataan mahdollisesti myöhemmin. Sosiaalityöntekijän päävastuualueena on lastensuojelun sosiaalityö.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityöntekijän kelpoisuus; ylempi korkeakoulututkinto ja pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityöstä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 §, 817/2015).

Lisäksi arvostamme itsenäistä ja joustavaa työskentelyotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kokemusta kunnallisesta yhdennetystä sosiaalityöstä. Tehtävän hoidon vaatimuksena on sujuva suomen kielen taito. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Työaika KVTES:n mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikostaustaote. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Palkkaus KVTES:n tai sopimuksen mukaan.

Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Haastattelut pidetään 17.12.2019.

Haku alkaa: 3.12.2019

Haku päättyy: 12.12.2019 klo 12.00

Yhteystiedot: perusturvajohtaja Minna Heikkinen 044-7499 250, minna.heikkinen@tervo.fi

Työpaikan osoite: Tervontie 4, 72210 Tervo

Työn ajankohta: 7.1.2020 alkaen toistaiseksi (tai sopimuksen mukaan)

Jätä hakemus: Tervon kunta / perusturvalautakunta, perusturvajohtaja Minna Heikkinen Tervontie 4, 72210 Tervo, kuoreen merkintä: ”Hakemus sosiaalityöntekijän virkaan” tai minna.heikkinen@tervo.fi viestin aihe: ” Hakemus sosiaalityöntekijän virkaan”