Kuulutukset

Takaisin

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus

Tervon kunnan sosiaalitoimeen haetaan sosiaalityöntekijää osa-aikaiseen (80% täydestä työajasta) viransijaisuuteen 29.5.2018 – 16.1.2019

Sosiaalityöntekijä työskentelee Tervon kunnan sosiaalitoimistossa yhdessä perusturvajohtajan, ma sosiaalityöntekijän ja sosiaalitoimen toimistosihteerin kanssa.

Sosiaalityöntekijän työ Tervon kunnan sosiaalitoimessa on yhdennettyä sosiaalityötä. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat mm. lastensuojelu, päihdehuolto, perhehoito (lukuun ottamatta vanhusten perhehoitoa), ennalta ehkäisevä ja harkinnanvarainen toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, sosiaalihuollolliset palveluasumispäätökset sekä kehitysvammahuollon palveluohjaus ja palvelusuunnitelmat. Työnkuvaa muokataan mahdollisesti myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimuksena määräaikaiseen virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityöntekijän kelpoisuus; ylempi korkeakoulututkinto ja pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityöstä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 §, 817/2015) TAI sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 12 §, 817/2015).

Lisäksi arvostamme itsenäistä ja joustavaa työskentelyotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kokemusta kunnallisesta yhdennetystä sosiaalityöstä sekä alueen palvelurakenteen tuntemusta. Viran hoidon vaatimuksena on sujuva suomenkielen taito. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Työaika KVTES 2018-2019 Liite 18:n mukaisesti 80% viikkotyöajasta, eli viikoittainen työaika 30 h 36 min. Viran täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Palkkaus KVTES 2018-2019 Liite 4 04SOS04A: n mukaan.

Haku alkaa: 15.5.2018

Haku päättyy: 28.5.2018 klo 12.00

Yhteystiedot: Perusturvajohtaja Minna Heikkinen 044-7499 250, minna.heikkinen@tervo.fi

Työpaikan osoite: Tervontie 4, 72210 Tervo

Työn ajankohta: 29.5.2018 - 16.1.2019 (tai sopimuksen mukaan)

Jätä hakemus: Tervon kunta / perusturvalautakunta, perusturvajohtaja Minna Heikkinen Tervontie 4, 72210 Tervo, kuoreen merkintä: ”Hakemus sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen” tai minna.heikkinen@tervo.fi viestin aihe: ” Hakemus sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen”