Ajankohtaista
Takaisin

Tervon kunnan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen osalta tehtävä yhteistyö Attendon kanssa

Tervon kunnan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen osalta tehtävä yhteistyö Attendon kanssa

Viimeaikaiset ikävät otsikot vanhustenhuollon palveluista ovat syystäkin aiheuttaneet erilaisia yhteydenottoja myös Tervon kuntaan. Kuntalaiset, asiakkaat ja omaiset ovat olleet huolissaan Tervolaisten ikäihmisten hoidosta tulevassa muutoksessa, joka johtuu Tervon kunnan ikäihmisten tehostetun asumispalveluyksikkö Vuokon myynnistä Attendolle.

Tervon kunnanhallitus on käsitellyt asiaa useissa kokouksissa Khall. § 15 (16.1.2018); Khall. § 287 (28.11.2017); Khall. 259 (16.11.2017); Khall. § 230(17.10.2017) ennen ja jälkeen kunnanvaltuuston päätöstä Kvalt. § 95 (13.12.2017) rakennuksen myynnistä.

Kunta on pyrkinyt järjestämään tiedotuksen projektin etenemisestä mahdollisimman laajasti. Kuntalaisille järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus asiasta 20.11.2017 Nuorisotalo Mantulla. Lisäksi kuntalaisia on tiedotettu asiasta kuntalaisille ja kesäasukkaille jaettavissa laajasisältöisissä kunnan talvi- ja kesätiedotteissa. Paikallislehti Sisä-Savo toimii kunnan tiedotuskanavana kunnan nettisivujen, maakuntaradion ja maakuntalehden Savon Sanomien ohella. Kaikki julkiset toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan nettisivuilla. Tiedotusvälineillä on mahdollisuus seurata päätöksentekoa esityslistojen ja pöytäkirjojen avulla.

Kuntalaiset, asiakkaat ja omaiset ovat olleet huolissaan vanhusväestön mahdollisuudesta vaikuttaa tehtyihin päätöksiin ja tulevien päätösten valmisteluihin. Tervon kunnan vaikuttamistoimielimiin kuuluu vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on varmistaa iäkkäiden ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kunnan toimintaan. Lisäksi neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis-, vanhustyö- ja vammaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistoimintaa.  Neuvosto seuraa ja osallistuu kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tai vammaisten tarvitsevien palveluiden kannalta. Neuvosto tekee esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä.

Nykyisen tehostetun palveluasumisen Vuokon ja ruokapalveluiden rakennuksen kuntoa on selvitetty useiden vuosien ajan. Tarvittavat ylläpitokorjaukset on tehty. Peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa todettiin tarve uudisrakentamiseen. Tervon kunta on myynyt rakennuksen Attendolle. Parhaillaan valmistelemme vanhusten tehostetun palveluasumisen ja ruokapalveluiden kilpailutuksia. Kiinteistöjärjestelyiden avulla saamme asiakkaillemme ja henkilöstölle modernit, sisäilmaltaan puhtaat asuin- ja työskentelytilat. Uuden rakennuksen ja toiminnan aloitusajankohta eivät ole vielä tiedossa.

Huolta on esitetty myös nykyisen henkilöstön työpaikoista, Attendon palvelun laadusta sekä asiakkaiden hoidon jatkuvuuden turvaamisesta. Koko Vuokon ja ruokapalveluiden henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksena vanhoina työntekijöinä Attendon Tervon toimipisteeseen. Henkilöstömitoitukset noudattavat suosituksia ja mahdollista uutta lainsäädäntöä. YT- neuvottelut ovat meneillään. Niiden päätyttyä tiedotetaan asiasta henkilöstöä, asiakkaita ja omaisia. Tällä järjestelyllä asiakkaille tutut ja osaavat hoitajat siirtyvät Attendon uuteen palvelukotiin. Hoitajat tuottavat laadun palveluun ja erityisenä vahvuutena näemmekin nykyisen henkilöstön siirtymisen uuteen yksikköön.

Torstaina 7.2.2019 paikallislehti Sisä-Savon päätoimittaja Tarja Lappalainen kirjoittaa tuttavastaan: ”Pirkanmaalaisen hoitajan mukaan heidän kunnallisena toimineessa hoivayksikössä kaikki muuttui Attendon myötä parempaan suuntaan. Hän oli ärtynyt etenkin sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta yleistämisestä.” Lappalaisen kirjoituksen mukaan ”Hoitajamitoituksilla ei yksistään ratkaista hoidon laatua. Kyllä tekijöillä ja yksikön johtajilla täytyy olla halu hoitaa vanhukset hyvin.” On olemassa hyviä ja huonoja julkisia palveluntuottajia, sama koskee yksityisiä palveluntuottajia.

Tervon kunta valvoo paikallisesti Attendon toimintaa. Kotihoito ja kotisairaanhoito jäävät kunnan omaan tuotantoon, mutta suunnitelmissa on vuokrata myös kotihoidolle tilat Attendon uudisrakennuksesta. Näin ollen Attendon rakennuksessa on päivittäin asiakkaiden ja omaisten lisäksi kunnan omaa henkilökuntaa paikalla, jolloin mahdollisten epäkohtien huomaaminen ja ilmoittaminen virallisen valvonnan piiriin sujuu nopeasti.

Perusturvalautakunta selvitti palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuutta ikäihmisten tehostetun palveluasumisen osalta, mutta mm. mahdollisten Maakunta- ja sote-uudistusten valmisteluvaiheesta johtuen palvelusetelin käyttöönotosta tässä vaiheessa luovuttiin. Tervon kunnan perimät asiakasmaksut peritään jatkossakin perusturvalautakunnan vahvistaman asiakasmaksuohjeen mukaisesti.

Perusturvalautakunta valmistelee parhaillaan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kilpailutusta yhteistyössä kuntien omistaman asiantuntijaorganisaation Sansia Oy:n kanssa.

Tervon kunta tiedottaa lisää asiasta heti, kun asiasta saadaan lisätietoa. Toivomme rakentavaa yhteistyötä ja keskustelua kunnan luottamushenkilöiden, toimielinten sekä viranhaltijoiden kanssa.

Maarit Tarvainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Perusturvalautakunnan puheenjohtaja
maarit.tarvainen@tervo.fi

Minna Heikkinen
Perusturvajohtaja
minna.heikkinen@tervo.fi


Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (vaihde)
017 3872 240 (fax)
tervon.kunta(a)tervo.fi

Kunnanvirasto palvelee
arkisin ma-pe 9.00-14.00
(muuna aikana sopimuksen mukaan)

Puhelinvaihde ja chat-asiakaspalvelu
on avoinna arkisin ma-pe 8.00-15.00

Käynti- ja postiosoite
Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä turvapostia