Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Tervon kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteuttaminen

Tervon kunnan Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2012-2016 (Kunnanvaltuusto 25.6.2012 § 23) mukaan

  • uusille tervolaisille vauvaperheille annetaan 150 euron lahjakortti, jolla voi hankkia palveluita tervolaisista yrityksistä
  • vanhempainrahakauden päättyessä pienten lasten perheitä tuetaan 500 euron taaperorahalla.

Vauvaperheen lahjakortti (150 euroa)

Voidaksemme toimittaa lahjakortin perheellenne, pyydämme Teitä ilmoittamaan yhteystietonne ja lapsen syntymäajan

  • neuvolasta saatavalla lomakkeella (lomake toimitetaan sisäisessä postissa neuvolasta Tervon kuntaan hallintojohtajalle) tai
  • hallintojohtaja Kaija Tarvaiselle,

Turvaposti:

https://www.turvaposti.fi/viesti/tervo.kaija.tarvainen@turvaposti.fi

Taaperoraha (500 euroa)

Vanhempainrahakauden päättyessä pyydämme Teitä hakemaan taaperorahaa hallintojohtaja Kaija Tarvaiselta.

Turvaposti:

https://www.turvaposti.fi/viesti/tervo.kaija.tarvainen@turvaposti.fi

Taaperorahahakemuksesta tulee käydä ilmi

  • huoltajan/huoltajien nimi/nimet ja kotiosoite
  • huoltajan, jonka tilille taaperoraha maksetaan, henkilötunnus ja pankkitilin numero sekä toimittaa voimassa oleva verokortti
  • lapsen nimi ja henkilötunnus.


Lisätietoja antaa

Hallintojohtaja
Kaija Tarvainen
p. 044-7499 201
kaija.tarvainen@tervo.fi