Takaisin

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut avaa eläinlääkäripalveluiden sähköisen ajanvarauspalvelun

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut avaa asiakkailleen eläinlääkäripalveluiden sähköisen ajanvarauspalvelun elokuun ensimmäisellä viikolla. Ajanvarauspalvelun löytää jatkossa Tervon kunnan kotisivuilta osoitteesta: https://www.tervo.fi  tai eläinlääkintähuoltoa koskevilta nettisivuilta: https://www.tervo.fi/elainlaakinta

Sähköisen ajanvarauspalvelun kautta kuntalaiset ja muut asiakkaat voivat aluksi varata lemmikeilleen ainoastaan rokotusaikoja. Kokeilu kestää joulu-tammikuun vaihteeseen, jonka jälkeen arvioidaan palvelun toimivuutta ja tarvetta sekä ratkaistaan mahdollinen palvelun laajentaminen koskemaan myös joitakin muita eläinlääkäriajanvarauksia.

Rokotus- ja eläinlääkäriajan voi edelleen varata myös puhelimitse. Nettiajanvarauksella pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta ja joustoa ajanvaraamisessa sekä edesauttamaan eläinlääkäreiden työn suunnittelua.

Myös vapaa-ajan asukkaat voivat edelleen rokotuttaa ja hoidattaa eläimensä mökkikunnassaan, yhteistoiminta-alueen kunnissa Sisä-Savossa sekä Pielavedellä ja Keiteleellä. Nettiajanvaraus on täten kaikkien vapaassa ja avoimessa käytössä.

Lisätietoja antaa kunnaneläinlääkärit sekä ympäristöterveysjohtaja.

> Yhteystiedot