Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Tervon kunnanhallituksen käsittelemät kaavat 7.5.2019

KUULUTUS

Tervon kunnanhallitus käsitteli 7.5.2019 §:t 82, 83, 84, 86 seuraavat kaavaratkaisut:

1. TALLUKSEN, HIRVIJÄRVEN JA AHVENISEN ALUEEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS (Pyykkikota-tila, Ahvensalmi)
2. RASVANGIN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS (Kääriö-, Maukola-, Hiekkasalmi- ja Saarela      -tilat)
3. NIINIVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS (Pönkä- ja Lehtosaaret)
4. ÄYSKOSKEN-MANGINNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS (Kolu-, Rantakolu-, Karjapolku- ja Herramatinnitty –tilat)


Kaavojen (1. ja 4.) aineistot ovat yleisesti nähtävillä 9.-24.5.2019 välisenä aikana Tervon kunnanvirastossa viraston aukioloaikana ja kunnan internet-sivuilla.
Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa Tervon kunnanhallitukselle 24.5.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Tervontie 4, 72210 Tervo.

Kaavojen (2. ja 3.) aineistot ovat yleisesti nähtävillä 9.5.-10.6.2019 välisenä aikana Tervon kunnanvirastossa viraston aukioloaikana ja kunnan internet-sivuilla.
Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa Tervon kunnanhallitukselle 10.6.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Tervontie 4, 72210 Tervo.

Kunnan jäsenillä, alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus kirjallisesti antaa muistutuksia kaavaehdotuksista.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Petteri Ristikangas, puh. 044 7499200.

Tervossa 9.5.2019
KUNNANHALLITUS

Talluksen ym. kaava
* Khall_päätös_7.5.2019
* Kaavamuutoshakemus
* OAS
* Kaavaselostus
* Kaavakartta

Rasvangin kaava
* Khall_päätös_7.5.2019
* ELY-keskus_lausunto
* Kuopion musoe_lausunto
* Pohjois-Savon liitto_lausunto
* Savon Voima Verkko Oy_lausunto
* Kaavakartta
* Vastine
* Kaavaselostus

Niiniveden kaava
* Khall_päätös_7.5.2019
* Kuopion museo_lausunto
* ELY-keskus_lausunto
* Pohjois-Savon liitto_lausunto
* Savon Voima Verkko Oy_lausunto
* Kaavakartta
* Kaavaselostus
* Vastine

Äyskosken-Manginniemen kaava
* Khall_päätös_7.5.2019
* Muutoshakemus
* OAS
* Kaavaselostus
* Kaavakartta