Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Tervon kunnanhallitus käsitteli 5.11.2019 § 221 seuraavan kaavaratkaisun:

KUULUTUS

Tervon kunnanhallitus käsitteli 5.11.2019 § 221 seuraavan kaavaratkaisun:

1. ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (Lohiranta-tila, Kalliovesi)

Kaavan aineistot ovat yleisesti nähtävillä 7.11.-9.12.2019 välisenä aikana Tervon kunnanvirastossa viraston aukioloaikana ja kunnan internet-sivuilla.
Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa Tervon kunnanhallitukselle 9.12.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Tervontie 4, 72210 Tervo.

Kunnan jäsenillä, alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus kirjallisesti antaa muistutuksia kaavaehdotuksesta.

Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Matti Maapuro, puh. 044 7499373.

Tervossa 7.11.2019
KUNNANHALLITUS

Kaavan aineistot löytyvät seuraavasti:
->  Khall_päätös_5.11.2019 § 221

-> Vastine

-> Seurantalomake

-> OAS

-> Kaavakartta

-> Kaavaselostus