Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Tervon kunnanhallitus käsitteli 6.11.2018 §:t 185, 187 seuraavat kaavaratkaisut:

KUULUTUS

Tervon kunnanhallitus käsitteli 6.11.2018 §:t 185, 187 seuraavat kaavaratkaisut:

1. ALLAAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS/ÄYSKOSKEN KALASTAJAKYLÄÄ KOSKEVAN KAAVAEHDOTUKSEN
2. ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN KORTTELIN 10 TONTTEJA 11, 12 JA 13 MUUTTAMISTA KOSKEVAN KAAVAEHDOTUKSEN


Kaavojen aineistot ovat yleisesti nähtävillä 8.11.-10.12.2018 välisenä aikana Tervon kunnanvirastossa viraston aukioloaikana ja kunnan internet-sivuilla.

Kunnan jäsenillä, alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus kirjallisesti antaa muistutuksia kaavaehdotuksista.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa Tervon kunnanhallitukselle 10.12.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Tervontie 4, 72210 Tervo.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka Korhonen, puh. 0447499350.

Tervossa 8.11.2018
KUNNANHALLITUS

Kaava-aineistot ovat alla:
-> Allaan asemakaavan laajennus_Kalastajakylä
-> Äyskosken ranta-asemakaavan muuttaminen_kortteli 10