Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Tervon kunnanvaltuuston hyväksymät kaavat 13.5.2019

KUULUTUS

TERVON KUNTA

1.  ALLAAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS/ÄYSKOSKEN KALASTAJAKYLÄÄ KOSKEVAN KAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
2.  ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN KORTTELIN 10 TONTTEJA 11, 12 JA 13 KOSKEVAN KAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN


MRL 188.4 §, 200.2 § ja KuntaL 410/2015 § 135 mukaisesti saatetaan tiedoksi, että Tervon kunnanvaltuusto on hyväksynyt em. kaavat 13.5.2019.

Kaavojen hyväksymistä koskeviin päätöksiin voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 14.6.2019 mennessä.

Kaava-aineistot ovat nähtävillä 15.5.-14.6.2019 välisenä aikana kunnan internet-sivuilla ja Tervon kunnanvirastossa.

Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Ristikangas, puh. 0447499200.

Tervossa 15.5.2019
KUNNANHALLITUS

Allaan asemakaavan/Äyskosken kalastajakylä
* Kvalt_päätös_13.5.2019
* Ely-keskus_lausunto

* Kuopion museo_lausunto

* Pohjois-Savon liitto_lausunto

* Vastine

* Kaavaselostus

* Kaavakartta

 

Äyskosken ranta-asemakaava
* Kvalt_päätös_13.5.2019

* Ely-keskus_lausunto

* Kuopion museo_lausunto

* Pohjois-Savon liitto_lausunto

* Vastine

* Kaavaselostus

* Kaavakartta