Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Tervon kunnanvaltuuston hyväksymät kaavat 27.8.2019

KUULUTUS

TERVON KUNTA

1.  RASVANGIN OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
2.  NIINIVEDEN OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN


MRL 188.4 §, 200.2 § ja KuntaL 410/2015 § 135 mukaisesti saatetaan tiedoksi, että Tervon kunnanvaltuusto on hyväksynyt em. kaavat 27.8.2019.

Kaavojen hyväksymistä koskeviin päätöksiin voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 30.9.2019 mennessä.

Kaava-aineistot ovat nähtävillä 29.8.-30.9.2019 välisenä aikana kunnan internet-sivuilla ja Tervon kunnanvirastossa.

Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Ristikangas, puh. 0447499200.

Tervossa 29.8.2019
KUNNANHALLITUS

1. Rasvangin osayleiskaavan muutos
-> Kvalt:n päätös 27.8.2019 § 37

-> Ely-keskuksen lausunto
-> Kuopion museon lausunto

-> Kaava-aineisto


2. Niiniveden osayleiskaavan muutos
-> Kvalt:n päätös 27.8.2019 § 38

-> Ely-keskuksen lausunto

-> Kuopion museon lausunto

-> Kaava-aineisto