Kuulutukset

Takaisin

Uittosäännön muuttaminen Ravilahden, Levälahden, Jouhisenniemen ja Harinkaan toimintapaikkojen osalta, Pielavesi, Tervo ja Vesanto

JULKINEN KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen 12.5.2021 antamasta päätöksestä nro 54/2021. Päätös koskee uittosäännön muuttamista Ravilahden, Levälahden, Jouhisenniemen ja Harinkaan toimintapaikkojen osalta Pielaveden, Tervon ja Vesannon kunnissa. Hakijana on Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Valitus koskee päätöstä Pielaveden kunnassa sijaitsevan Ravilahden toimipaikan osalta.

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 19.11. – 17.12.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html