Kuulutukset

Takaisin

Uittosäännön muuttaminen Ravilahden, Levälahden, Jouhisenniemen ja Harinkaan toimintapaikkojen osalta, Pielavesi, Tervo ja Vesanto

ILMOITUS

Vesilain mukainen päätös

Hakija Järvi-Suomen Uittoyhdistys
Dnro ISAVI/6437/2018
Päätösnro 54/2021
Asia Uittosäännön muuttaminen Ravilahden, Levälahden, Jouhisenniemen ja Harinkaan toimintapaikkojen osalta, Pielavesi,
Tervo ja Vesanto

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Itä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä
12.5.–18.6.2021 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1593990, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksenliitteenä olevassa valitusosoituksessa.