Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Vapaa-aikatoimen avustukset

Tervon kunta julistaa haettaviksi 
KULTTUURI-, LIIKUNTA-, NUORISO- SEKÄ KYLÄAVUSTUKSET
13.3.2020 mennessä.

Ensiksi mainitut avustukset myönnetään lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa järjestäville järjestöille ja yhdistyksille.
Hakemuslomakkeita saa sivistystoimistosta, virastolta, kirjastolta tai netistä. Kyläavustuksia haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

> Hakemuslomake

Hakemukset tulee toimittaa Sivistystoimistoon, Kirkkotie 5, 72210 Tervo. 

Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen mukana edellisen vuoden tilinpäätöstiedot.

Lisätietoja antavat Juha Honkaselkä (044 7499 303), Tiina Pulkkinen (044 7499 316).
Tervon kunta