Takaisin

Vesihuoltoavustukset haettavissa

VESIHUOLTOAVUSTUKSET

Haja-asutusalueella toteutettavia vakituisesti asuttujen asuntojen vesihuoltohankkeita tuetaan siten, että kunta avustaa enintään 20 % todellisista rakentamiskustannuksista, kuitenkin enintään 870 € / tila. Avustusta voi saada rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymiin vesi- ja/tai viemäröintihankkeisiin, jotka täyttävät ympäristö- ja terveysviranomaisen asettamat laatuvaatimukset. Avustus koskee vuoden 2017 aikana valmistuvia hankkeita. Vesihuoltohankkeiden tukemiseen varataan 3.500 euron määräraha. Avustus maksetaan vuoden lopussa siten, että kaikkia hyväksyttyjä hankkeita tuetaan kustannuksiin suhteutettuna niin, että määrärahaa ei ylitetä.

Avustusta ei makseta, jos:

  • hyväksytyt kustannukset ovat alle 870 €
  • hankkeeseen saadaan tai on saatu muuta kunnan avustusta (esim. vesiyhtymän avustusta)
  • hankkeeseen saadut valtion ja kunnan avustukset ovat yli 50 % kustannuksista

    Oman työn osuuteen ei avustusta makseta.

    Rakennuksen sisäpuolisia vesi- ja viemärilaitteita ei avusteta lukuun ottamatta vesipumppua, vesisäiliötä ja vedenpuhdistuslaitteita ja niiden varusteita.                  

 

Hakemukset on toimitettava Tervon Ympäristötoimelle 19.12.2017 mennessä os. Tervontie 4, 72210 TERVO. Hakemuskaavakkeita saa em. paikasta. Lisätietoja puh. 017-499355 tai 017-499351.

 

Tervossa 20.11.2017

 

TERVON KUNNAN YMPÄRISTÖTOIMI