Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Ympäristöterveysjohtajan virka

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut julistaa haettavaksi
YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJAN VIRAN

Tervon kunta hoitaa isäntäkuntana kuuden kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto). Yhteistoiminta-alueella on neljä ympäristöterveystarkastajan virkaa kahdessa eri toimipisteessä. Eläinlääkäreiden virkoja on yhteensä yhdeksän; seitsemän praktisoivan kunnaneläinlääkärin virkaa kuudessa eri toimipisteessä, yksi kiertävän praktikkoeläinlääkärin virka sekä valvontaeläinlääkärin virka. Yhteistoiminta-alue on jaettu kahteen eri päivystysalueeseen. Ympäristöterveyshuollon henkilöstöön kuuluu myös toimistosihteeri, jonka työajasta 70% kohdistuu ympäristöterveyshuoltoon.

Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto (Perustuslaki 731/1999, §125). Viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty kansanterveyslaissa (66/1972 muutoksineen § 41). Ympäristöterveysjohtajalla tulee olla alalle soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus ja asiantuntemus kaikista ympäristöterveydenhuollon osa-alueista ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Viranhoidon vaatimuksena on sujuva suomen kielen taito. Laillistetun eläinlääkärin tutkinto katsotaan eduksi.

Tehtäväkuvaan kuuluu koko ympäristöterveyshuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) hallinto, toiminnan organisointi, toimintaedellytysten ylläpito ja kehittäminen. Ympäristöterveysjohtaja toimii ympäristöterveyslautakunnan esittelijänä sekä kunnan johtoryhmän jäsenenä.

Virka on vakituinen. Viran toimipaikkana on Tervon kunta. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n, TS:n tai LS:n mukaisesti.

Suomenkieliset hakemukset tulee osoittaa Tervon kunnan ympäristöterveystoimeen (os. Tervontie 4, 72210 TERVO) tai sähköpostitse mervi.maki-penttila@tervo.fi. Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään 2.8.2019 klo 15.00 mennessä. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja viranhoitoon liittyvissä kysymyksissä antaa 8.7.2019 saakka kunnanjohtaja Petteri Ristikangas p. 044 7499 200.