Takaisin

SavoGrown kunnat ja Sitra kumppaneina kehittämässä kuntademokratiaa

SavoGrown omistajakunnat Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto käynnistävät demokratiakokeilun, jonka kumppanina toimii Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Kuuden kunnan edustajana toimiva Suonenjoen kaupunki on solminut Sitran kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Sitra tukee rahallisesti sekä ohjauksellisesti kuntalaisten osallisuuteen kannustavaa demokratiakokeilua. Kokeilun päämääränä on vahvistaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa oman kotikuntansa päätöksentekoon ja toimintaan. Tavoitetta kohti edetään luomalla kuntien tarpeisiin soveltuva, asukkaiden näköinen sähköinen alusta osallisuuteen. Kokeilun tuotoksena saadaan kevyt versio paikkatietoihin perustuvasta vuorovaikutteisesta kuntalaiskanavasta, ”VUOKOsta”. Kokeilua koordinoi Kehitysyhtiö SavoGrow Oy.

”VUOKKO” on osa Sitran Demokratiakokeilut 2020 -ohjelmaa

Sitralla on käynnissä Kansanvallan peruskorjaus -projekti, jonka yksi näkyvä muoto on Demokratiakokeilut 2020 -ohjelma. Demokratiakokeiluilla tavoitellaan demokratiaa vahvistavia innovatiivisia ja sektorirajat ylittäviä yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallistumista ja vuoropuhelua. Sitra haki syksyllä 2019 kunnilta ideoita demokratiakokeilujen toteutukseen. Ideoita tuli lähes 40, joista yksi jatkoon valituista oli ”VUOKKO”.

”Saimme kunnilta runsaasti hyviä ideoita Demokratiakokeilut 2020 -toteutukseen. Teimme perusteellisen arvioinnin valitessamme kokeiluja jatkoon. Sitran tavoitteena on levittää demokratiakokeilusta saatuja tuloksia ja kokemuksia mahdollisimman laajasti. Erityisesti siitä syystä Suonenjoen ja viiden muun kunnan yhteiskokeilu ”VUOKKO” valikoitui mukaan. Suomessa on paljon kuntia, jotka toivottavasti hyötyvät tästä pienempiin kuntiin räätälöidystä sähköisestä osallisuuskanavasta. Erityisen tästä kokeilusta tekee myös se, että mukana on kuusi kuntaa. Haluamme tukea vahvaa yhteistyötä kuntademokratian saralla.”
Toteaa Sitran asiantuntija Elina Eerola, joka toimii myös VUOKKO-kokeilun ohjausryhmässä.

Kokeilu käynnistyy helmikuussa yhteisellä työpajalla, jossa mukana on kuntien työntekijöistä koostuva projektiryhmä sekä kuntajohdosta, luottamushenkilöistä ja kansalaisvaikuttamisen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Aikataulullisesti tavoitteena on, että kesän lopulla VUOKOsta on olemassa kevyt prototyyppi, jota kuntien työntekijät, luottamushenkilöt ja kuntalaiset pääsevät testaamaan. Sitra on mukana kokeilussa maaliskuun 2021 loppuun saakka rahoittaen sähköisen alustan kehittämistyötä.

Kokeilun etenemistä voi seurata mm. SavoGrown verkkosivuilla: www.savogrow.fi/demokratiakokeilu
Sitran demokratiakokeilut 2020: https://www.sitra.fi/hankkeet/demokratiakokeilut2020/#tasta-on-kyse

 

Lisätietoja

Saara Hanhela, Kuntakehittäjä                                                Elina Eerola, Asiantuntija
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy                                                         Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
saara.hanhela@savogrow.fi                                                      elina.eerola@sitra.fi
+358 40 585 9847                                                                        +358 (294) 618 258


Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (neuvonta)
017 3872 240 (fax)
tervon.kunta(a)tervo.fi

Kunnanvirasto on suljettu toistaiseksi.

Neuvonta ja chat-asiakaspalvelu
on avoinna arkisin ma-pe 8.00-15.00

Käynti- ja postiosoite
Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä turvapostia