Ajankohtaista
Takaisin

Uuden tietosuojalainsäädännön soveltaminen alkaa tänään

Tänään (25.5.2018) sovellettavaksi tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus sääntelee henkilötietojen käsittelyä kaikissa EU-maissa. Tietosuoja-asetusta täydentävän kansallisen tietosuojalain hyväksyminen on viivästynyt, mutta se ei vaikuta tietosuoja-asetuksen soveltamiseen.

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa. Ihmiset voivat entistä paremmin hallita omien henkilötietojensa käsittelyä, ja samat tietosuojaoikeudet kuuluvat kaikille EU:n asukkaille.  Jos tietosuojaoikeuksia loukataan, tietosuojavaltuutetulle voi tehdä pyynnön oikeuksia koskevan määräyksen antamiseksi. Pyynnön voi tehdä, vaikka loukkaus olisi tapahtunut toisessa EU:n jäsenvaltiossa.

Kansallinen tietosuojalaki viivästyy

Tietosuoja-asetusta täydentävä kansallinen tietosuojalaki on yhä eduskunnan käsittelyssä. Lain oli tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan, kun tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Tietosuojalain viivästyminen ei kuitenkaan vaikuta tietosuoja-asetuksen soveltamisajan alkamiseen, koska asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta.

Henkilötietolaki on voimassa, kunnes se kumotaan ehdotetulla tietosuojalailla. EU-oikeuden etusijaperiaatteen vuoksi tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriidassa olevaa kansallista lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta.

Myös muuta kansallista henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä on vielä tarkistamatta suhteessa tietosuoja-asetuksen kansalliseen liikkumavaraan. 

> Tietosuoja Tervon kunnan palveluissa

 


Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (vaihde)
017 3872 240 (fax)
tervon.kunta(a)tervo.fi

Kunnanvirasto palvelee
arkisin ma-pe 9.00-14.00
(muuna aikana sopimuksen mukaan)

Puhelinvaihde ja chat-asiakaspalvelu
on avoinna arkisin ma-pe 8.00-15.00

Käynti- ja postiosoite
Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä turvapostia