Äkilliset kriisitilanteet

Kriisit, suru ja menetykset ovat osa elämää, jokainen kohtaa niitä jossakin elämänsä vaiheessa. Kriisejä voivat olla esimerkiksi lähimmäisen äkillinen kuolema, irtisanominen, yllättävä avioero, väkivallan kohteeksi joutuminen, liikenneonnettomuudet tai niiden näkeminen. Tällaisessa tilanteessa tulee turvaton olo, kun ympärillä olevia asioita tai omia reaktioitaan ei pysty hallitsemaan. Erilaiset tunteet, kuten viha, ärtymys, avuttomuus ja joskus myös häpeä tai syyllisyys, tulevat esiin. Kriisejä on monenlaisia ja jokainen kokee kriisin omalla tavallaan.

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Puhelinvaihde 017 173 311
https://pshyvinvointialue.fi