Äkilliset kriisitilanteet

Kriisit, suru ja menetykset ovat osa elämää, jokainen kohtaa niitä jossakin elämänsä vaiheessa. Kriisejä voivat olla esimerkiksi lähimmäisen äkillinen kuolema, irtisanominen, yllättävä avioero, väkivallan kohteeksi joutuminen, liikenneonnettomuudet tai niiden näkeminen. Tällaisessa tilanteessa tulee turvaton olo, kun ympärillä olevia asioita tai omia reaktioitaan ei pysty hallitsemaan. Erilaiset tunteet, kuten viha, ärtymys, avuttomuus ja joskus myös häpeä tai syyllisyys, tulevat esiin. Kriisejä on monenlaisia ja jokainen kokee kriisin omalla tavallaan.

Tervon kunnan sosiaalitoimi virka-aikana

Kiireellisissä asioissa virka-ajalla (klo 8-15) Tervon kunnan sosiaalitoimisto vastaa kiireellisiin sosiaalipalveluiden tarpeisiin.

Sosiaalityöntekijä
Pirjo Kukkonen
0447 499 251
pirjo.kukkonen(a)tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Sosiaalityöntekijä
Terttu Laitinen
044 7499 265
terttu.laitinen(a)tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Toimistosihteeri
Pirkko Väätäinen
044 7499 252
pirkko.vaatainen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Perusturvajohtaja
Minna Heikkinen
044 7499 250
minna.heikkinen(a)tervo.fi

Lähetä turvapostia

Tervon kunnan vaihde
017 499 111

HUOM! Jätä soittopyynnön yhteydessä maininta asian kiireellisyydestä!