Äkilliset kriisitilanteet

Kriisit, suru ja menetykset ovat osa elämää, jokainen kohtaa niitä jossakin elämänsä vaiheessa. Kriisejä voivat olla esimerkiksi lähimmäisen äkillinen kuolema, irtisanominen, yllättävä avioero, väkivallan kohteeksi joutuminen, liikenneonnettomuudet tai niiden näkeminen. Tällaisessa tilanteessa tulee turvaton olo, kun ympärillä olevia asioita tai omia reaktioitaan ei pysty hallitsemaan. Erilaiset tunteet, kuten viha, ärtymys, avuttomuus ja joskus myös häpeä tai syyllisyys, tulevat esiin. Kriisejä on monenlaisia ja jokainen kokee kriisin omalla tavallaan.

Tervon kunnan sosiaalitoimi virka-aikana

Kiireellisissä asioissa virka-ajalla (klo 8-15) Tervon kunnan sosiaalitoimisto vastaa kiireellisiin sosiaalipalveluiden tarpeisiin.

Sosiaalityöntekijä
Tiina Väisänen
0447 499 251
tiina.vaisanen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Sosiaaliohjaaja
Marika Suvinen
044 7499 256
marika.suvinen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Sosiaalityöntekijä

044 7499 265

Soittoaika ma-pe klo 8-10

Sosiaaliohjaaja/Toimistosihteeri
Niina Lappalainen
044 7499 252
niina.lappalainen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Perusturvajohtaja
Minna Heikkinen
044 7499 250
minna.heikkinen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Lähetä turvapostia

Tervon kunnan vaihde
017 499 111

HUOM! Jätä soittopyynnön yhteydessä maininta asian kiireellisyydestä!