Asumispalvelut

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Tervon kunnassa tehostettua palveluasumista tuotetaan kunnan omassa yksikössä Palvelukoti Vuokossa 21 asiakkaalle. Lisäksi Vuokossa on yksi asiakaspaikka lyhytaikaista hoitoa ja omaishoidon lomitusta varten. Palvelukoti Vuokossa pariskunnan yhdessä asuminen pyritään järjestämään kahden hengen huoneisiin. Tarpeen mukaan tehostettua palveluasumista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ota yhteyttä:

Osastonhoitaja
- Palvelukoti Vuokko
Teija Turpeinen
044 7499 260
teija.turpeinen(a)tervo.fi

Sosiaalityöntekijä
Terttu Laitinen
044 7499 265
terttu.latiinen(a)tervo.fi
Soittoaika ma - pe klo 8-10

Kotihoidon palveluohjaaja
Kati Vehniäinen
044 7499 253
kati.vehniainen(a)tervo.fi