Asumispalvelut

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Tervon kunnassa tehostettua palveluasumista tuotetaan kunnan omassa yksikössä Palvelukoti Vuokossa 21 asiakkaalle. Lisäksi Vuokossa on yksi asiakaspaikka lyhytaikaista hoitoa ja omaishoidon lomitusta varten. Palvelukoti Vuokossa pariskunnan yhdessä asuminen pyritään järjestämään kahden hengen huoneisiin. Tarpeen mukaan tehostettua palveluasumista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ota yhteyttä:

Osastonhoitaja
- Palvelukoti Vuokko
Pirjo Hänninen
044 7499 260
pirjo.hanninen(a)tervo.fi

Sosiaalityöntekijä
- ostettu asumispalvelu
Sanna Heikkinen
044 7499 265
sanna.heikkinen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-to klo 8-10

Kotihoidon palveluohjaaja
Aini Pursiainen
044 7499 264
aini.pursiainen(a)tervo.fi