Elatussopimus

Vanhemmilla on lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) mukaan velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Lain mukaan vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan.

Lapsen elatusavun suuruus määräytyy lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien maksukyvyn mukaan. Mikäli toisella vanhemmalla on parempi taloudellinen asema, kuuluu tälle vanhemmalle myös korkeampi elatusvastuu. Elatussopimusta tehdessä lastenvalvoja esittää elatusapusuosituksen, joka on laskettu oikeusministeriön antaman ohjeen mukaisesti. Vanhemmat voivat kuitenkin sopia keskenään elatusavun määrästä elatussopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen ollessa lapsen edun mukainen.

Jos elatusvelvollinen vanhempi ei voi maksaa elatusapua tai maksettava summa on pienempi, kuin elatustuen vahvistettu määrä, voi Kelasta hakea elatustukea. Erotilanteessa elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

 

Ota yhteyttä:

Lastensuojelusta ja perheoikeudellisista asioista vastaava sosiaalityöntekijä
044 7499 251

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Puhelinvaihde 017 173 311
www.pshyvinvointialue.fi