Pelastuslaitos tiedottaa: Avotulentekokieltoa jatketaan Pohjois-Savossa

Pelastusviranomainen kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan Pohjois-Savon maakunnan alueella 14.5.2018 klo 12:00 – 18.5.2018 klo 12:00 väliselle ajalle pelastuslain 6 §:n perusteella.

Kuntalainen ja vapaa-ajanasukas! Vastaa kyselyyn etätyöstä!

Teetkö tai haluaisitko tehdä etätöitä Tervossa? Tervon kunta kehittää ekologisen joustotyön mahdollisuuksia. Mitä sinä tarvitset vaikkapa mökillä työskentelyn tueksi? Kyselyyn vastaaminen kestää 5 minuuttia. Kysely on avoinna 6.7.2018 saakka.

Tervon Yhtenäiskoulun yläluokkien opetusjärjestelyjen selvittäminen

Vuonna 2018 kaikki yläluokkien kotikunnassa säilyttämiseen tähtäävät vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä henkilöstön ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa jatketaan vuonna 2016 aloitettuja neuvotteluita naapurikuntien kanssa yläluokkien opetuksen järjestämisestä.

Jätevesiviikko 16.-22.4.2018

Jätevesiviikolla kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla.

Joutavien tavaroiden kirpputori 26.5.2018

Vinkki tervolaisille kevätsiivoojille! Tervon torilla epävirallinen "joutavien tavaroiden kirpputori" klo 11-14. Sinulle joutava tai tarpeeton tavara voi olla jollekin toiselle hyödyllinen tai...

Koko perheen liikunnallinen ilta, Tervon Urheilijat 85 v. 29.5.2018

Tervon Urheilijat viettää 85-vuotisjuhlaansa koko perheen liikunnallisella tapahtumalla Mantun ympäristössä ja urheilukentällä. Kaiken ikäiset ovat tervetulleita liikkumaan yhdessä meidän...

Avoimet kylät -tapahtuma 9.6.2018

Talluskylässä NS-talolla klo 14. Talluskylän Nuorisoseuran ja Marttojen toimintaa vuosien varrelta palautellaan mieleen kuvin ja sanoin. Mukana kylähistoriakirjan kirjoittaja Helena Pilke. ...

Sisä-Savon Kuulo ry kutsuu 15.6.2018

Tervetuloa tiedotus- ja virkistystapahtumaan! Tapahtumassa on ruokailu, kahvit ja aikaa tutustua Lohimaan ympäristöön. Itä-Suomen Piirin varapuheenjohtaja Aili Nuutinen kertoo kuuloasiaa,...
Takaisin

Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä
(1040/2006)

KUULUTUS
Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi


Tausta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Asiakirjat
Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018–9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito. Sivuilta löytyy mm. linkki kuulemiseen liittyvään Vaikuta vesiin -karttapalveluun. Oman alueen tulostettuihin asiakirjoihin voi tutustua ELY-keskuksissa, Pohjois-Savossa osoitteessa Kallanranta 11, Kuopio. Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan pääsääntöisesti sähköisenä.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä.
Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet sähköisen palautteen antamiseksi. Palautteen voi toimittaa
myös kirjallisena, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon. Sähköpostiosoite on kirjaamo.
pohjois-savo(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Pohjois-Savon ELY-keskus PL 2000, 70101 KUOPIO.

Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Pohjois-Savon ELY-keskuksessa hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski sekä johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. ELY-keskuksen vaihteen puhelinnumero on 0295 026 500.

Kuopiossa 3. tammikuuta 2018
Pohjois-Savon ELY-keskus

 < >
 

 

Lohimaan Yritystalo