Jätevesiviikko 16.-22.4.2018

Jätevesiviikolla kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla.

Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely

Vastaa ja voita lahjakortti kirjakauppaan! Koko Suomessa toteutetaan yleisten kirjastojen asiakkaille kysely, jossa pyydetään arvioimaan omaa kirjastoa. Kyselyn vastauksia käytetään arvioitaessa kirjastopalvelujen toteutumista ympäri maan sekä kehitettäessä kirjaston toimintaa omassa kunnassasi ja koko maassa.

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Mikäli lapsenne ei ole osallistunut lv. 2017 -2018 Tervon kunnan järjestämään esiopetukseen, tulee teidän ilmoittaa lapsenne kouluuntuloilmoitus peruskoulun 1. luokalle. Ilmoitus tehdään Tervon kunnan koulutoimistoon.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2018 -2019 esiopetukseen ovat oikeutettuja vuonna 2012 syntyneet lapset.
Sisältöä ei löydy.

Laitoshuoltajan sijaisuus siivouspalveluissa

Haetaan sijaista 1-3 kk:ksi siivouspalveluihin.

Kuuleminen Pohjois-Savon tulvariskialueista sekä hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta

Ehdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Opiskelija-avustukset

Tervon kunta julistaa haettavaksi tervolaisille opiskelijoille vuonna 2018 myönnettävät opiskelija-avustukset.

Jätehuollon palvelutaso luonnosvaiheessa

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa vastaamalla palvelutasoa koskevaan lyhyeen kyselyyn 30.4.2018 mennessä.

Kunnaneläinlääkärin virka haettavana

Viran ensisijaisena toimipaikkana on Keiteleen kunta. Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.
 < >
 

 

Lohimaan Yritystalo