Takaisin

Tervon kunnanhallituksen pikatiedote 6.6.2023

Tervon kunnanhallituksen pikatiedote 6.6.2023

122 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: esittelijä veti asian 132 § Luottamushenkilöiden valinta Bernhard Nukan tilalle pois listalta. Päätettiin käsitellä seuraavat lisäpykälät 134 § Luottamushenkilöiden valinta Bernhard Nukan tilalle ja 135 § tilintarkastuspöytäkirja.

126 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tervon Vuokratalot Oy:lle

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle omavelkaisen takauksen myöntämistä Tervon Vuokratalot Oy:lle.

127 § Tervon kunnan konserniohje

Kunnanhallitus päätti esittää konserniohjeen hyväksymistä kunnanvaltuustolle.

128 § Eläkeliiton Tervon yhdistys/avustushakemus

Kunnanhallitus päätti myöntää eläkeliiton Tervon yhdistykselle avustusta 600 euroa.

129 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosiksi 2023–2025

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi 2023–2025 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

130 § Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi 2023–2025

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi 2023–2025 seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

131 § Kunnanvaltuuston 20.4.2023 kokouksen päätösten toimeenpano

Kunnanhallitus hyväksyi päätökset täytäntöönpantaviksi.

133 § Liikenteenohjauslaitteen asettaminen Nilakanrannantielle ja Rantalantielle

Kunnanhallitus myönsi luvan Nilakanrannan tiekunnalle 40 km/h nopeusrajoituksen asettamiseksi Nilakanrannantielle ja Rantalantielle.

134 § Luottamushenkilöiden valinta Bernhard Nukan tilalle

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee Bernhard Nukan tilalle uuden jäsenen konsernijaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

135 § tilintarkastuspöytäkirja

Kunnanhallitus sai tiedokseen tilintarkastuspöytäkirjan.


Ota yhteyttä:

Tervon kunta
017 499 111 (neuvonta)
tervon.kunta@tervo.fi

Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00.

Chat-asiakaspalvelu on avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaan.

Käynti- ja postiosoite
Tervontie 4, 72210 Tervo

Lähetä turvapostia