Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää vaikeavammaisen henkilön välttämättömään avustamiseen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henkilökohtaista avustajaa haetaan kirjallisesti kunnan sosiaalitoimesta. Hakemukseen tulee liittää alle 3 kuukautta vanha lääkärinlausunto.

 

Ota yhteyttä:

Sosiaaliohjaaja
Niina Lappalainen
044 7499 252
niina.lappalainen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Sosiaalityöntekijä
Annamari Mwegerano
044 7499 265
annamari.mwegerano(a)tervo.fi
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Perusturvajohtaja
Minna Heikkinen
044 7499 250
minna.heikkinen(a)tervo.fi

Lähetä meille turvapostia

Tietoa henkilökohtaisen avun asioista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.