Huostaanotto ja sijaishuollon järjestäminen

Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät jostakin syystä riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen sekä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen.

Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, mikäli lastensuojelun avohuollon tukitoimet eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Huostaanotto on viimesijainen lastensuojelun toimenpide.

 

Ota yhteyttä:

Sosiaalityöntekijä
Eeva Flygare
0447 499 251
eeva.flygare(a)tervo.fi
Soittoaika ti - pe klo 8-10

Sosiaalityöntekijä
Sanna Heikkinen, sij. Niina Lappalainen 12.3.-15.4.2018
044 7499 265
sanna.heikkinen(a)tervo.fi
Soittoaika ma-to klo 8-10

Perusturvajohtaja
Minna Heikkinen
044 7499 250
minna.heikkinen(a)tervo.fi

Lähetä turvapostia