Huostaanotto ja sijaishuollon järjestäminen

Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät jostakin syystä riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen sekä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen.

Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, mikäli lastensuojelun avohuollon tukitoimet eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Huostaanotto on viimesijainen lastensuojelun toimenpide.

 

Ota yhteyttä:

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
0447 499 251
Soittoaika ma-pe klo 8-10

Sosiaaliohjaaja
044 7499 266
Soittoaika ma-pe klo 8-10

 

Lähetä turvapostia