Ikäihmisten palvelut

Kunta edistää iäkkäiden asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Ikäystävällisessä kunnassa iäkkäät asukkaat voivat luoda itselleen hyvän, itsenäisen ja omannäköisen elämän.

Yksinasuvien määrä kasvaa Suomessa kaikissa ikäryhmissä nopeasti ja moni suomalainen iäkäs, lähes puolet 75 vuotta täyttäneistä, asuu kodissaan yksin. Suurin osa yksin asuvista elää itsenäistä elämää eikä tarvitse säännöllistä apua sen enempää läheisiltään kuin ammattiauttajiltakaan. Asuu iäkäs sitten yksin tai yhdessä muiden kanssa, hän tarvitsee varmuuden, että saa apua sitä tarvitessaan.