Isyyden vahvistaminen

Isyyden toteamista, vahvistamista sekä isyyden kumoamisesta säädetään isyyslaissa (11/2015). Isyys voidaan todeta isyysolettaman perusteella silloin, kun äiti on lapsen syntyessä avioliitossa. Tällöin isäksi todetaan isyysolettaman perusteella aviomies ja vanhemmille tulee yhteishuoltajuus lapseen automaattisesti.

Mikäli lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, on isyys aina vahvistettava erikseen joko tunnustamalla tai tuomioistuimen päätöksellä. Selvissä tapauksissa, kuten tulevien vanhempien asuessa avoliitossa, isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Lisätietoja ennakollisesta tunnustamisesta saa äitiysneuvolasta. Äitiysneuvolasta asiapaperit toimitetaan äidin kotikunnan lastenvalvojalle.

Lapsen syntymän jälkeen, mikäli isyyden tunnustamista ei ole tehty ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja huolehtii isyyden tunnustamisen vastaanottamisesta ja siihen liittyvistä kuulemisista. Lastenvalvoja toimittaa tunnustamisasiakirjat viipymättä maistraatin vahvistettavaksi, joka lähettää isyyden vahvistamispäätöksen tiedoksi äidille, isälle sekä lastenvalvojalle.

Isyyden vahvistamiseen liittyy erilaisia oikeusvaikutuksia. Vahvistamisen jälkeen lapsen ja isän välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde; lapsesta tulee isän rintaperillinen ja hänelle voidaan antaa isän sukunimi. Lapselle on myös oikeus saada elatusta isältään sekä oikeus pitää yhteyttä ja tavata isää.

 

Ota yhteyttä:

Lastensuojelusta ja perheoikeudellisista asioista vastaava sosiaalityöntekijä
044 7499 251

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Puhelinvaihde 017 173 311
www.pshyvinvointialue.fi