Koronaepidemian ja maan hallituksen linjausten vaikutukset Tervon kunnan palveluihin.

(Päivitetty 4.4.2022 klo 15.38)

Tervon, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen alueellinen varautumisryhmä kokoontuu tiistaiaamuisin. Työryhmässä käydään läpi ajankohtaiset asiat koronaepidemiaan liittyen ja työstetään varautumissuunnitelmia.

4.4.2022 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa

Pohjois-Savon alueella koronavirukseen liittyvä epidemiatilanne jatkuu ennallaan. Tartuntoja todetaan eniten 20-65-vuotiailla. Todetut tartunnat keskittyvät viime viikkojen tapaan Kuopioon, Iisalmeen ja Siilinjärvelle. Useissa kunnissa on kirjattu vain yksittäisiä tapauksia.

Sairaalahoidossa olevien henkilöiden määrä alueellamme ei ole lisääntynyt. Sairaalahoidossa on aikaisempaan tapaan riskiryhmiin kuuluvia iäkkäitä henkilöitä. Myös jätevedessä todetaan edelleen runsaasti koronavirusta.

Ikä, ylipaino ja diabetes ovat tärkeimmät vakavan taudin riskitekijät

Neljänsiä rokoteannoksia annetaan nyt 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville henkilöille. Riskiryhmiin kuuluvien esimerkiksi iän, perustautien tai ylipainon vuoksi on syytä ottaa kaikki kolme annosta ja neljäskin, mikäli henkilöllä on puolustuskykyä voimakkaasti heikentävä tauti tai lääkitys.

Korkea ikä on kuolemanriskin kannalta merkittävin tekijä. Muina riskitekijöinä ovat ylipaino ja siihen vahvasti liittyvä diabetes.

Tiedote

Kysteri tiedottaa, neljäs koronarokote 80 vuotta täyttäneille

THL suosittelee tällä hetkellä neljänsiä rokoteannoksia kaikille 80 vuotta täyttäneille sekä iäkkäiden hoivakodeissa asuville. Neljänsillä annoksilla pyritään tehostamaan heidän suojaansa vakavaa, sairaalahoitoista tautia vastaan sekä ennen kaikkea vähentämään iäkkäiden koronasta johtuvia kuolemia erityisesti nyt kun epidemia on voimakkaana. 

 • neljäs rokote annetaan, kun vähintään 3 kk on kulunut kolmannesta rokotteesta 

 • kolme rokotetta saanut ja koronan sairastanut ei tarvitse neljättä rokotetta

 • kaksi rokotetta saanut ja koronan sairastanut saa tehosteen 3 kk kuluttua edellisestä rokotteesta tai sairastetusta koronasta 

Kuntien kotihoidot huolehtivat palvelutaloissa asuvien ja kotisairaanhoidon piirissä olevien ikäihmisten rokotuksista. Muut 80 vuotta täyttäneet henkilöt voivat varata rokotusajan terveysasemalta rokotusajanvarauspuhelimista. 

 

28.3.2022 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa

THL:n tilastoihin perustuva ilmaantuvuus on pysynyt samalla tasolla jo useita viikkoja. Pohjois-Savon alueella se on noin 1400 tapausta 100 000 asukasta kohden. Useissa kunnissa tapauksia on vain yksittäisiä. Alueemme todetut tartunnat keskittyvät Kuopioon, Iisalmeen, Siilinjärvelle ja Varkauteen.

Tartuntoja todetaan eniten 20-65 vuotiailla. Ilmaantuvuusluku on riippuvainen myös alueen testausaktiivisuudesta. Tällä hetkellä tarkoitus on testata pääsääntöisesti vakavaoireisia, riskiryhmiin kuuluvia sekä raskaana olevia potilaita ja sote-työntekijöitä.

Sairaalahoidossa on riskiryhmiin kuuluvia rokottamattomia ja rokotettuja henkilöitä. Hoidossa on erityisesti iäkkäitä henkilöitä, joilla on useita riskitekijöitä, ja joilla ei ole rokotusten antamaa suojaa. Avoterveydenhuollon vastaanotoilla on käynyt myös nuorempia koronaan sairastuneita henkilöitä, joilla tauti on tavallista flunssaa hankalampi tai pitkittynyt.

Neljänsiä rokotusannoksia tietyille ryhmille

Riskiryhmiin kuuluvien esimerkiksi iän, perustautien tai ylipainon vuoksi, on syytä ottaa kaikki kolme annosta ja neljäskin, mikäli henkilöllä on puolustuskykyä voimakkaasti heikentävä tauti tai lääkitys. Neljänsiä annoksia on alettu antaa myös 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville henkilöille.

Miten voi välttyä vakavalta taudilta

Koronavirusta on liikkeellä niin paljon, että tartunnan välttäminen kaikin keinoin ei ole perusteltua. Sen sijaan esimerkiksi julkisessa liikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista, voi käyttää maskia. THL:n suositusten mukainen rokotussuoja on paras keino välttää vaikeaoireinen koronainfektio, vaikka saisikin tartunnan.

Tiedote

21.3.2022 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa

Pohjois-Savon alueellisen koronakoordinaatioryhmän kokouksen tilannekatsauksessa todettiin, että lieväoireisia ja oireettomia tartuntoja todetaan alueellamme edelleen paljon. Sen sijaan vaikeat tapaukset ovat harvinaisia, niiden määrä ei ole lisääntynyt samassa suhteessa tartuntojen kanssa. Valtakunnallisesti on todettu, että vaikka kuolemantapauksia rekisteröidään, niiden määrä suhteessa tapausmääriin on epidemian matalimmalla tasolla.

Tartunnalta on vaikea suojautua, mutta rokote suojaa vakavalta taudilta

Koronatartunnalta on nykytilanteessa vaikea suojautua, mutta vakavalta taudilta on mahdollista välttyä rokottautumalla.  Riskiryhmiin kuuluvien (mm. iän, perustautien tai ylipainon vuoksi) on syytä ottaa kaikki kolme annosta ja neljäskin, mikäli henkilöllä on puolustuskykyä voimakkaasti heikentävä tauti tai lääkitys. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR linjaa tänään neljänsien annosten muut mahdolliset kohderyhmät. Tiedote

16.3.2022 Kuopion yliopistollinen sairaala sulkee päivystyksen sisäänkäynnin edessä olevan koronatestauspisteen 20. maaliskuuta 2022. Testipaikkana toimineessa sinisessä kontissa koronatestejä on otettu arki-iltaisin ja viikonloppuisin, kun kunnan terveysasemalla ei ole ollut testausta. Lue koko tiedote

14.3.2022 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa.

Pohjois-Savon koronaepidemian koordinaatioryhmä kokoontui käsittelemään epidemiatilannetta alueellamme. Koronavirusta on Pohjois-Savossa edelleen erittäin runsaasti, mutta vakavia taudinkuvia on vain harvoilla. Näissä vakavissa tapauksissa on useimmiten kyse riskiryhmiin kuuluvien, yleensä rokottamattomien sairastumisesta. Myös pitkäaikaishoitolaitoksissa on todettu tartuntoja, mutta nekin ovat olleet lieviä.

Koronatartunnan riski on suurempi kuin koskaan tähän mennessä, mutta riski sairastua vakavaan tautiin on pieni

Nykyisessä epidemiatilanteessa on hyvin vaikea välttyä koronatartunnalta. Paras suoja vakavaa tautia vastaan saadaan aikaan rokotteilla. Riskiryhmäläisten, myös ylipainoisten ja raskaana olevien sekä yli 60-vuotiaiden, on nyt erityisen tärkeää suojautua taudilta täydellä rokotesarjalla.

Ihmisten omaehtoiset toimet korostuvat

Koska epidemiaa on alueellamme runsaasti, korostuvat ihmisten omaehtoiset toimet entisestään. On erittäin tärkeää välttää kontakteja sairaana ollessaan. Tarvittaessa voi tehdä kotitestin, terveydenhuollon puolella testataan vain vakavammin sairastuneita ja tiettyjä ryhmiä. Suurimman riskin ryhmiin kuuluvien, myös rokotettujen, kannattaa välttää väkijoukkoja.

Maskiohjeistus päivittymässä

THL julkaisee päivitetyn maskiohjeistuksen tällä viikolla. Koronaepidemian koordinaatioryhmä ei linjannut alueemme maskinkäyttösuosituksia, vaan jää odottamaan THL:n valtakunnallista ohjeistusta.

Tiedote

7.3.2022 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa.

Tilastoidut ilmaantuvuusluvut ovat valtakunnallisesti laskusuunnassa, samoin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä. Isommilla paikkakunnilla tapauksia kuitenkin esiintyy edelleen runsaasti. Alueellamme tartuntoja todetaan edelleen eniten nuorilla ja keski-ikäisillä aikuisilla. Sairaalahoitoon joutuneiden määrä on pysynyt valtakunnallisesti korkealla tasolla, mutta tehohoidon tarve on vähentynyt. Pohjois-Savossa tällä hetkellä osastohoitoa tarvitsevat henkilöt ovat iäkkäitä, joilla on perussairauksia tai ylipainoa.

Tartunnalta on vaikea suojautua, mutta rokote suojaa vakavalta taudilta

Koronatartuntaa on tämänhetkisessä tilanteessa vaikea torjua, mutta myös riskiryhmiin kuuluvat voivat suojautua vakavalta taudilta ottamalla rokotteen.

THL päivitti verkkosivujaan koronaan liittyvistä suosituksista. Päivityksiä on tehty ohjeistuksiin, jotka koskevat koronavirustestejä, lapsia, sekä karanteenia ja eristystä.

Lieväoireisen ei yleensä tarvitse mennä terveydenhuollon koronatestiin

Jos oireesi ovat lieviä ja yleistilasi hyvä, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä hakeutua testiin. Halutessasi voit tehdä kotitestin.  Suosittelemme kuitenkin vahvasti, että vältät vapaaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan.  Aika lasketaan oireiden alusta. Vapaaehtoinen kontaktien välttäminen tarkoittaa, että pysyt mahdollisuuksien mukaan kotona etkä mene työhön, kauppaan, apteekkiin, harrastuksiin tai yleisötilaisuuksiin. 

Jos perheenjäsen, asuinkumppani tai henkilö, jonka kanssa on ollut läheisesti tekemisissä, saa positiivisen tuloksen kotitestistä tai terveydenhuollon testistä, tulee sinun tarkkailla vointiasi. Jos saat oireita, suosittelemme, että vältät kodin ulkopuolisia kontakteja ja teet kotitestin tai hakeudut tarvittaessa terveydenhuollon testiin. Jos olet oireeton, suositus on jäädä etätöihin, jos mahdollista. Sinun tulee käyttää kasvomaskia ja välttää kontakteja, jos on välttämätöntä lähteä kodin ulkopuolelle. Oireeton lapsi tai nuori voi mennä kouluun tai päiväkotiin. 

Tiedote

7.3.2022 Kysteri tiedottaa

ROKOTUKSISTA

Kaikkia rokoteannoksia on edelleen tarjolla terveysasemilla ajanvarauksella. Varsinkin ikäihmisiä suositellaan ottamaan kolmas tehosterokote. Lähes kaikki sairaalahoitoon joutuneet ovat olleet rokottamattomia. THL suosittaa kolmansia annoksia nyt myös 12-17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille. Neljänsiä rokoteannoksia annetaan tämänhetkisen tiedon mukaan vasta syksyllä, todennäköisesti ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville.

Nyt on saatavana uutta aiemmista poikkeavaa proteiinirokotetta Nuvaxovidia, josta annetaan 2 annosta. Ne yli 18-vuotiaat henkilöt, jotka eivät ole lääketieteellisistä syistä voineet ottaa mRNA-rokotteita tai eivät ole niitä muuten halunneet ottaa, voivat ilmoittaa halukkuutensa tämän uuden rokotteen ottamiseen osastonhoitajille. Järjestämme erillisen rokotuspäivän heille.

TESTAAMINEN JA SAIRAUSLOMAT

THL:n ohjeiden mukaan tärkeää on, että hengitystieoireiset henkilöt jäävät pois työstä ja muista tilaisuuksista, jossa voisivat muita ihmisiä altistaa. Lieväoireisille riittää koronan varmistaminen kotitestillä. Positiivinen kotitestitulos edellyttää 5 päivän eristäytymistä eli muiden ihmisten tapaamista on vältettävä, kauppaan, harrastuksiin tms. ei saa lähteä.

Terveydenhuollossa testataan/varmistetaan kotitestin tulos vaikeaoireisilta, riskiryhmiin kuuluvilta (iäkkäät ja sairaat), raskaana olevilta ja sote-henkilöstöltä.

Tartuntatautipäivärahan saamiseen riittää nyt sairaanhoitajan tai lääkärin kirjoittama todistus koronasta. Se edellyttää terveydenhuollossa tehtyä positiivista testiä ja voidaan kirjoittaa niille, jotka altistaisivat työssään muita henkilöitä, ei siis esim. yksin työskenteleville tai etätyötä tekeville. Nämä todistukset pitäisi ensijaisesti saada työterveyshuollosta tai yksityiseltä, mutta koska ne alueellamme ovat vaikeasti saavutettavissa, hoidamme testauksen ja todistukset terveysasemilla.

Kysterin tiedote

28.2.2022 Pohjois-Savon Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa:

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne jatkuu entisenlaisena. Tartuntoja todetaan edelleen runsaasti etenkin nuorilla aikuisilla. Tartunnat eivät ole kuitenkaan johtaneet sairaalahoidon tarpeeseen, eikä terveydenhuolto ole koronan vuoksi kuormittunut.

Ravintolarajoitukset poistuvat, omaehtoinen tartuntojen ehkäisy korostuu

Ravintolarajoitukset poistuvat käytöstä koko maassa maaliskuun alusta alkaen. Ihmisten omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen ehkäisyssä korostuvat rajoitusten keventyessä.

THL:n johtaja Mika Salminen toteaa, että kaikesta huolimatta kahden vuoden epidemia-ajan jälkeen on myös uskallettava alkaa elää normaalimpaa elämää. Virus on keskuudessamme eikä sitä saada kokonaan katoamaan.

Näin ollen erityisesti rokottamattomien riskiryhmiin kuuluvien on edelleen syytä noudattaa varovaisuutta ja välttää väkijoukkoja erityisesti sisätiloissa.

Ohjeita väestölle nykytilanteessa:

 • Rokotteet ovat tärkein keino suojella itseä ja ympärillä olevia
 • Oireisena pitää jäädä kotiin, kunnes on terve
 • Etenkin ruuhkaisissa julkisissa liikennevälineissä maskin käyttö on yhä suositeltavaa

Koronanäytteiden ottaminen Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella noudatetaan uutta valtakunnallista näytteenottostrategiaa. Sen mukaan tärkeimpiä näytteenoton kriteereitä ovat henkilön oireisuus ja hoidon tarve, vakavalle taudille alttiiden riskiryhmien suojeleminen sekä terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen. Testauksen ensisijaiset kohderyhmät ovat:

 • Vaikeaoireiset potilaat tavanomaisin lääketieteellisin periaattein
 • Korkean riskin ryhmiin kuuluvat oireiset henkilöt (katso lista THL:n sivuilta: Vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet 
 • Raskaana olevat henkilöt, myös lieväoireiset
 • Sote-alan työntekijät

Lieväoireiset henkilöt voivat sairastaa taudin kotona. Kontakteja tulee välttää vähintään viiden vuorokauden ajan, halutessaan tartunnan voi selvittää kotitestillä.

21.2.2022 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa: 

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan epidemiatilanne on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella rauhallinen. Tartuntoja todetaan edelleen, mutta valtakunnallisen tilaston mukaan ilmaantuvuus on Pohjois-Savossa maan matalin. Alueemme sairaanhoito ei ole kuormittunut.

THL on arvioinut, että omikronmuunnoksen tartunta on ainakin 70-80 prosenttia deltavarianttia lievempi myös rokottamattomilla. Rokotetuilla oireet voivat olla vielä lievempiä. Rokottamattomien riskiryhmiin kuuluvien on yhä edelleen syytä noudattaa varovaisuutta ja välttää väkijoukkoja erityisesti sisätiloissa.

Etätyösuositus päättyy

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy helmikuun lopussa, eikä sen jatkamiseen ole erityistä syytä myöskään Pohjois-Savossa. Työnantajat voivat halutessaan jatkaa omia suosituksiaan ja käytäntöjään etätyön tekemisen osalta.

Pienten koululaisten maskisuositus lakkaa

Koronakoordinaatioryhmä totesi kokouksessaan, että alueellamme luovutaan alle 12-vuotiaiden maskinkäyttösuosituksesta. THL:n ohjeen mukaisesti maskin käyttöä suositellaan edelleen 12 vuotta täyttäneille. Ohjeistuksen mukaan maskia on hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja tartuntariski saattaa olla suuri. Tällaisia tilanteita ovat mm. julkiset liikennevälineet ruuhka-aikoina. Suositus koskee kaikkia, mutta erityisesti ihmiset, joilla ei ole rokotusten tai sairastetun taudin tuomaa suojaa, ovat erityisen alttiita tartunnalle. 
Tiedote

16.2.2022 Koronatestaaminen on muuttunut - ohjeita Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin väestölle ja alan toimijoille

Kansallinen Covid-19 -testaus- ja jäljitysstrategia on päivitetty (LIITE). Laaja-alaisesta oireettomien ja lieväoireisten testaamisesta sekä altistuneiden jäljittämisestä ja karanteeneista on tarpeen luopua pandemian levitessä laajasti väestössä, koska tartunnanjäljityksellä ei ole enää samaa vaikuttavuutta kuin epidemian alkuvaiheessa. Tällöin korostuu hengitystieinfektioon sairastuneen omaehtoisen eristäytymisen merkitys tartuntojen leviämisen estämisessä.

Tämänhetkinen testausmäärä sitoo hyvin runsaasti terveydenhuollon kapasiteettia, joten vakavasti sairastuneiden ja riskiryhmiin kuuluvien nopea testaaminen saattaa olla uhattuna. Näin ollen testaamisen tulee jatkossa kohdistua vakavasti sairastuneisiin sekä riskiryhmäläisiin. Heidän mahdollisuutensa päästä nopeasti testiin ei saa vaarantua laaja-alaisella lieväoireisten tai oireettomien testaamisella.

Testauskriteereitä on siis ollut tarpeen yhtenäistää. Uuden ohjeistuksen myötä löydetään koronantartuntojen joukosta tapaukset, joiden kohdalla tartunnan toteaminen on erityisen tärkeää sekä ne tapaukset, joiden kohdalla tartunnanjäljitys on vakavalle taudille alttiiden riskiryhmien suojelemisen kannalta merkityksellistä (esimerkiksi sote -työntekijät). 

Vaikeaoireinen tai riskiryhmäläisen koronainfektio

Tärkein näytteenoton kriteeri on henkilön oireisuus ja hoidon tarve. Myös vakavalle taudille alttiiden riskiryhmien suojeleminen sekä terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ovat tärkeitä tavoitteita.

Koronanäyte tulisi aina ottaa:

 1. vaikeaoireisilta potilailta tavanomaisin lääketieteellisin periaattein

 2. korkean riskin ryhmiin kuuluvilta oireisilta henkilöiltä 

 3. raskaana olevilta (myös lieväoireisilta)

 4. sote-alan työntekijöiltä

Jos henkilö tarvitsee todistuksen tartuntatautipäivärahan saamista varten, hänen tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan työterveyshuoltoon tai yksityiseen toimijaan.

Lieväoireinen koronainfektio

Lieväoireisen tulee välttää omaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan. Halutessa voi tehdä kotitestin. Positiivista tulosta ei tarvitse varmistaa terveydenhuollossa. 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien yhteisellä päätöksellä 16.2.22 on päädytty noudattamaan tätä uutta kansallista testaus- ja jäljitysstrategiaa.

 

16.2.2022 Koronarajoitukset päättyvät Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 15.2.2022 tehnyt päätöksen, jolla se kumoaa yleisötilaisuuksien henkilömäärää koskevat rajoituspäätökset (tartuntatautilaki 58 §) Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Myös tilojen terveysturvallista käyttöä koskevat velvoitteet (tartuntatautilaki 58 d §) päättyvät. Rajoitukset päättyvät välittömästi.

”Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien asiantuntijatahoina antamien tilannearvioiden pohjalta Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä ko. sairaanhoitopiirien alueilla. Saatujen selvitysten perusteella rajoitusten haitat olisivat tällä hetkellä hyötyjä suuremmat”, toteaa ylijohtaja Soile Lahti.

”Epidemia ei kuitenkaan ole vielä ohi. Turvavälit, hyvä hygienia ja kasvomaskin käyttö ovat edelleen tärkeitä keinoja taudin leviämisen estämisessä. Myös oman kunnan ja sairaanhoitopiirin antamia, paikallisesti suunnattuja suosituksia koronaepidemiaan liittyen on suositeltavaa noudattaa.”, korostaa aluehallintoylilääkäri Sami Remes Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat rajoitukset jatkuvat aikaisemman päätöksen mukaisesti 20.2.2022 saakka. Itä-Suomen aluehallintovirasto arvioi, että tilojen terveysturvallisen käytön jatkaminen (tartuntatautilaki 58 d §) on välttämätöntä Essoten alueella 20.2.2022 jälkeenkin, mutta yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoituksille (tartuntatautilaki 58 §) ei enää valmistella jatkoa. Aluehallintovirasto tiedottaa Essotea koskevista rajoituksista erikseen myöhemmin.

Avin tiedote 

Itä-Suomessa voimassa olevat päätökset kootusti 2.2.2022

1. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (TTL 58 §)

Määräys on voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 2.2.2022–20.2.2022.

 • Itä-Suomen alueella voi ilman asiakasmäärän rajoitusta järjestää yleisötilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka. Tilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka, ei siis rajoiteta henkilömäärän osalta.

 • Tilaisuuksissa, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, rajoitetaan vain yli 100 henkilön tilaisuuksia. Yli 100 henkilön tilaisuuksissa, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, osallistujamäärä voi olla enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa.

 • Ulkotiloissa järjestettyjä yleisötilaisuuksia ei rajoiteta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.2.2022 (pdf)

UKK: Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa kokoontumisrajoitukset koskevat?
UKK: Mitä toimintaa kokoontumisrajoitukset eivät koske?

2. Tilojen terveysturvallinen käyttö (TTL 58 d §)

Määräys on voimassa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 21.1.–20.2.2022.

Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.1.2022 (pdf)

UKK: Mitä tilojen käyttöä koskeva päätös tarkoittaa?
UKK: Miten teen kirjallisen suunnitelman tilojen käytöstä?

3. Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka.

Erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia.

Tartuntatautilaki 58 c § (finlex.fi)

4. Valtioneuvoston asettamat ravintolarajoitukset

Ravintolarajoituksista päättää valtioneuvosto. Lue lisää voimassa olevista ravintolarajoituksista valtioneuvoston verkkosivuilta.

 

3.2.2022 Kokoontumisrajoitukset kevenevät Itä-Suomessa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 2.2.2022 tehnyt yleisötilaisuuksia koskevan päätöksen, jolla se keventää kokoontumisrajoituksia alueellaan. Päätös on voimassa 2.2.2022–20.2.2022 ja kumoaa aikaisemmin tehdyn yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeneen päätöksen. 

Aluehallintoviraston asettamat yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset kevenevät

Vaikka Itä-Suomen aluehallintovirasto keventää ja purkaa nyt aiemmin asettamiaan kokoontumisrajoituksia, on tärkeä noudattaa sairaanhoitopiirien ja kuntien alueilleen mahdollisesti antamia suosituksia.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaan

 • Itä-Suomen alueella voi ilman asiakasmäärän rajoitusta järjestää yleisötilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka. Tilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu nimikoitu tai numeroitu istumapaikka, ei siis rajoiteta henkilömäärän osalta.

 • Tilaisuuksista, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, rajoitetaan vain yli 100 henkilön tilaisuuksia. Yli 100 henkilön tilaisuuksissa, joissa kaikille osallistujille ei ole osoitettu nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa, osallistujamäärä voi olla enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa.

 • Ulkotiloissa järjestettyjä yleisötilaisuuksia ei rajoiteta.

Rajoituspäätös koskee yleisötilaisuuksia. Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että yleisten kokousten rajoittaminen ei nykytilanteessa ole välttämätöntä. Asiaa arvioitaessa aluehallintovirasto on ottanut huomioon erityisesti sen, että yleiset kokoukset kuuluvat perustuslailla suojatun kokoontumisvapauden käyttämisen ydinalueelle.”, kertoo ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen.”

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.2.2022 (pdf)

Järjestäjän vastuu hygieniavaatimusten noudattamisesta ja terveysturvallisuudesta korostuu

Koko maassa on voimassa tartuntatautilaissa (58 c §) säädetyt yleiset hygieniavaatimukset. Vaatimukset ovat voimassa suoraan lain nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä.

Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa voimassa olevan tartuntatautilain (58 d §) mukaisen päätöksen mukaan, tilaisuudet on edelleen järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään, pitää tehdä kirjallinen suunnitelma. Suunnitelman täytyy olla tiloissa esillä siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.

”Kun viranomaisrajoituksia nyt edelleen kevennetään, jokaisen vastuullinen toiminta on olennaista. Epidemia ei ole vielä ohi; turvavälit, hyvä hygienia ja kasvomaskin käyttö ovat edelleen tärkeitä keinoja taudin leviämisen estämisessä. Myös oman kunnan ja sairaanhoitopiirin antamia, paikallisesti suunnattuja suosituksia koronaepidemiaan liittyen tulee noudattaa. Oireisena ei lähdetä ihmisten ilmoille levittämään tautia. Ja kaikista tärkeimpänä rokotussuoja; ottamalla rokotukset ja tehosterokotukset ajallaan vähennetään erityisesti vaikean tautimuodon ja sairaalahoidon riskiä merkittävästi”, korostaa aluehallintoylilääkäri Sami Remes Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

31.1.2022 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa 

Koronatapausten määrä ei ole enää jatkanut kasvuaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Myös jätevesiseuranta osoittaa vähenemisen merkkejä. Valtaosa tapauksista on todettu nuorilla aikuisilla ja lapsilla.

Tauti on lievempi ja rokotekattavuus on korkea

Omikron-variantti aiheuttaa aikaisempaa lievemmän taudin ja laaja rokotuskattavuus suojaa myös vakavan taudin riskissä olevia. Näin ollen terveydenhuollon kantokyky ei ole alueellamme uhattuna.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vakavan taudin riskiryhmiin kuuluvat on suojattu erittäin kattavasti, rokotuskattavuuden ollessa yli 90 prosenttia. Näin ollen yksittäiset vakavat tapaukset eivät aiheuta sairaalahoidon kuormittumista eikä niitä ole välttämätöntä estää koko väestöön kohdistuvin laajamittaisin rajoituksin.

Niissä tapauksissa, joissa vakavan koronataudin riski on erityisen suuri, on edelleen suositeltua välttää massatapahtumia. Tämä suositus on voimassa myös rokotetuille henkilöille.

Tartunnan saaneiden tulee välttää kontakteja

Oireisena on syytä jäädä kotiin ja välttää kontakteja, kunnes oireet ovat lievittyneet. Oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin tulee välttää kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan. Terveydenhuoltoon tai koronatestiin ei ole välttämätöntä hakeutua, jos yleisvointisi säilyy hyvänä.

Ministeriön ohjauskirje määrittelee mahdollista lausuntoa aluehallintovirastolle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ottaa huomioon sosiaali- ja terveysministeriön tuoreen ohjauskirjeen laatiessaan mahdollisia rajoituksia koskevaa lausuntoaan aluehallintovirastolle. Ministeriön ohjauskirjeessä korostetaan paikallisen epidemiologisen tilanteen huomioimista ja kirjeen ohjeita sovelletaan infektiopaineen ja alueellisen palvelujärjestelmän kuormitus huomioon ottaen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisut ja tiedotteet

 

24.1.2022 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa 

Koronaepidemian leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät koko Suomessa. Sairaanhoito ei kuitenkaan ole kuormittunut erikoissairaanhoidossa eikä perusterveydenhuollossa. Omikron-variantti aiheuttaa aikaisempaa lievemmän taudin ja laaja rokotuskattavuus suojaa myös vakavan taudin riskissä olevia henkilöitä.

Koronakoordinaatioryhmän mukaan olemme tilanteessa, jossa tartunnat leviävät väestössä yleisesti, eikä yksittäisen ihmisen kontaktien jäljittämisellä ole enää merkitystä epidemian leviämisen estämisessä. Aiemmin tilanne oli toinen, kun tartunnat tai tartuntaketjut ovat yksittäisiä ja jäljitettävissä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien tartuntataudeista vastaavat lääkärit ja terveysjohtajat ovat yksimielisesti sopineet, että koronaepidemian rajoitustoimia muutetaan epidemiatilannetta vastaavaksi, ja tehottomasta toiminnasta luovutaan ja voimavarat kohdennetaan tuottavampiin toimenpiteisiin.

Karanteenipäätöksistä on jo luovuttu ja myös eristyspäätöksistä luopuminen helpottaa resurssin kohdentamista rokotuksiin sekä vakavammin sairastuneiden ja riskiryhmiin kuuluvien hoitoon.

Eristyskäytännöt muuttuvat Pohjois-Savossa, hengitystieinfektio tulee sairastaa kotona

Koronakoordinaatioryhmän mukaan hallinnollisista eristyspäätöksistä luovutaan. Tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa. Positiivisen koronavirustestituloksen saaneille on toimintaohjeita kuntien ja THL:n verkkosivuilla. Ryhmä muistuttaa, että jo aiemmin asetetut eristykset eivät muutu.

Tartuntatautiviranomaisen asettama eristys menettänyt vaikuttavuutensa

Koska omikronmuunnos tartuttaa merkittävästi jo ennen oireiden alkua ja näytteenotossa on viiveitä, suurin osa jatkotartunnoista on jo tapahtunut testituloksen tullessa tartuntatautiviranomaisen tietoon. Henkilön eristykseen asettamisella ei ole tällöin epidemiologista perustetta. Jälkikäteen tehdyillä eristyspäätöksillä ei voida enää ehkäistä tartuntojen leviämistä. THL suosittelee lieväoireisille kotona pysymistä ja kotitestejä, näissä tapauksissa tartunnat eivät tule lainkaan tartuntatautiviranomaisten tietoon.

Tartunnan saaneiden tulee välttää kontakteja

Koordinaatioryhmä muistuttaa, että oireisena tulee jäädä kotiin ja välttää kontakteja oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Kontakteja tulee välttää vähintään viiden vuorokauden ajan. Jos yleisvointi säilyy hyvänä, ei ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronavirustestiin.

Koronavirustestausta on kohdennettu

Testaaminen on kohdennettu vakavasti sairaisiin potilaisiin, vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluviin, sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin sekä pitkäaikaishoitolaitoksissa asuviin henkilöihin.

Normaalit sairauspoissaolokäytännöt otetaan käyttöön

Tartuntatautilain edellyttämää epidemiologista perustetta laajamittaisille eristyspäätöksille ei koordinaatioryhmän mukaan enää ole. Ansionmenetys ei ole enää syynä eristykseen määräämiseksi, vaan ansionmenetykset tulee korvata ensisijaisesti muilla tavoin kuin tartuntataudeista vastaavan lääkärin hallinnollisella päätöksellä. Korvaavia käytäntöjä voivat olla esimerkiksi normaalit sairauspäivärahakäytännöt tai työntekijän laajennettu oikeus olla poissa omalla ilmoituksella. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan selvitystä tähän liittyen.

 

Itä-Suomessa voimassa olevat päätökset kootusti 21.1.2022


1. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (TTL 58 §)

Määräys on voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

 • Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia. Lisäksi on huolehdittava siitä, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa.
  Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.

 • Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Määräys on voimassa 14.2.2022 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2021 (pdf)

UKK: Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa kokoontumisrajoitukset koskevat?

UKK: Mitä toimintaa kokoontumisrajoitukset eivät koske?

 

2. Tilojen terveysturvallinen käyttö (TTL 58 d §)

Määräys on voimassa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 21.1.–20.2.2022.

Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.1.2022 (pdf)

UKK: Mitä tilojen käyttöä koskeva päätös tarkoittaa?

 

3. Tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkeminen (TTL 58 g §)

Määräys on voimassa Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 27.1.2022 saakka. Arviointi päätösten välttämättömyydestä on käynnistetty, lausunnot sairaanhoitopiireiltä pyydetään 25.1.2022 mennessä.

Liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä huvi- tai virkistystoimintaan käytettävät tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat on määrätty suljettavaksi.

Määräys ei koske kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja eikä myöskään yleisiä saunoja tai uimahallien ja kylpylöiden allastiloja silloin, kun niitä ei käytetä ryhmäliikuntaan. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Toiminnassa tulee ottaa huomioon osallistujien terveysturvallisuus.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.1.2022 (pdf)

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58 g §:n kumoamisesta 21.1.2022 Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella (pdf)

UKK: Milloin aluehallintovirasto tai kunta voi tehdä sulkemispäätöksen?

 

4. Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka.

Erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia.

Tartuntatautilaki 58 c § (finlex.fi)

 

19.1.2022 Koronaepidemian rajoitustoimet Pohjois-Savossa muuttuvat 18.1.2022 alkaen. Muutoksia jäljityksessä, karanteenissa ja eristämisessä sekä testauksessa

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tiedote

17.1.2022 Pohjois-Savon alueellisen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa: Koronaepidemiatilanne jatkuu sekä valtakunnallisesti että Pohjois-Savon alueella voimakkaana. Viimeisen viikon aikana valtaosa tartunnoista on todettu alle 55-vuotiailla. Vanhemmissa ikäryhmissä on todettu vain yksittäisiä tapauksia. Suurista tartuntamääristä huolimatta alueemme sairaanhoito ei ole ruuhkautunut.

 • Jäljitystoimenpiteet kohdistetaan riskiryhmiin
 • Koululaisten maskisuositus laajenee koskemaan kaikkia ensimmäisestä luokka-asteesta alkaen
 • THL on päivittänyt suositustaan koskien koulujen ja päiväkotien altistumistilanteita

Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa 17.1.2022

14.1.2022 Itä-Suomessa voimassa olevat päätökset kootusti maanantaista 17.1.2022 alkaen

1. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (TTL 58 §)

 • Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia. Lisäksi on huolehdittava siitä, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa. Muut ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Määräys on voimassa 15.1.–14.2.2022.

 • Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia. Yli 20 henkilön tilaisuudet on kielletty. Määräys on voimassa 17.1.–14.2.2022.

Määräykset ovat voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2021 (pdf)

2. Tilojen terveysturvallinen käyttö (TTL 58 d §)

Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Päätös yleisölle avoimien tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys on voimassa koko Itä-Suomen alueella 26.1.2022 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.12.2021 (pdf)

3. Tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkeminen (TTL 58 g §)

Liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä huvi- tai virkistystoimintaan käytettävät tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat on määrätty suljettavaksi.

Määräys ei koske kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja eikä myöskään yleisiä saunoja tai uimahallien ja kylpylöiden allastiloja silloin, kun niitä ei käytetä ryhmäliikuntaan. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Toiminnassa tulee ottaa huomioon osallistujien terveysturvallisuus.

Määräys on voimassa Etelä-Savon (Essote), Itä-Savon (Sosteri) ja Pohjois-Karjalan (Siun sote) sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 27.1.2022 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 12.1.2022 (avi.fi)

4. Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

Erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia. Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka.

Tartuntatautilaki 58 c § (finlex.fi)

3.1.2022 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa:

Pohjois-Savon alueen koronaepidemiatilanne on edelleen kiihtynyt, ilmaantuvuus on nyt lähes 400 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten testitulosten osuus testatuista on 13. Eniten koronatartuntoja on todettu Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa. Tilanne vaihtelee voimakkaasti kunnittain, joissakin kunnissa on todettu vain yksittäisiä tapauksia.

Viime viikolla suurin osa tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla, 50-70-vuotiailla tapauksia on todettu huomattavasti vähemmän. 75 vuotta täyttäneillä on todettu ainoastaan yksittäisiä tapauksia. Ikäjakauman vuoksi sairaalahoidon tarve ei ole lisääntynyt tartuntojen lisääntymisen myötä. 70 vuotta täyttäneistä noin 55 prosenttia on saanut jo kolmannen rokoteannoksen.

Testaaminen ja jäljitys ovat ruuhkautuneet, kotitestiä ja omaehtoista karanteenia suositellaan

THL:n uusien ohjeiden mukaisesti koronaoireisen ei ole aina tarpeen hakeutua terveydenhuoltoon koronatestiä varten, vaan lieväoireisia ohjeistetaan tekemään kotitesti. Kotitestin positiivinen tulos tulee varmentaa terveydenhuollossa tehdyllä testillä, jos on tarve saada virallinen eristyspäätös. Positiivisen kotitestin jälkeen on tärkeää välttää vapaaehtoisesti kontakteja. Myös lapsen voi testata kotitestillä. Kotitestin positiivinen tulos on joissain tilanteissa tarpeen varmentaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä. Lue THL:n sivuilta lisää, miten toimia, kun lapselle tai nuorelle tulee koronaoireita: Lapset ja koronavirus

Riskiryhmiin kuuluvien ja raskaana olevien sekä niiden, joilla on puutteellinen rokotesuoja, tulee hakeutua terveydenhuollon testattavaksi.

Maskin käyttöä suositellaan kouluissa 4. luokasta ylöspäin

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee maskia käyttöä aina, kun etäisyyksiä ei voida ylläpitää. Ryhmä suosittelee maskin käyttöä myös koulujen työntekijöille sekä 4. luokan ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille koulujen sisätiloissa.

Koronarokote vähentää viruksen leviämistä

Koronavirusrokote antaa erinomaisen suojan vakavaa koronavirustautia vastaan. Tauti aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion, jonka voimakkuus voi vaihdella oireettomasta erittäin vakavaan, jopa tehohoitoa vaativaan tilaan. Tämän johdosta on erittäin tärkeää, että vakavan taudin riskiryhmiin kuuluvat ottavat rokotukset. Jo kaksi rokotetta antaa hyvän suojan vakavaa tautimuotoa vastaan. Kolmansia annoksia THL suosittelee kaikille 60 vuotta täyttäneille ja nuoremmille riskiryhmiin kuuluville.

Koronarokotus ei poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä, mutta se lyhentää viruksen erittymistä ja siten vähentää viruksen leviämistä ihmisestä toiseen.

Tiedote

31.12.2021 Useita uusia koronarajoituksia voimaan Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 31.12.2021 klo 16.00. Kaikki Itä-Suomen maakunnat ovat leviämisaluetta.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Määräys ei koske enintään 50 hengen tilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Määritelty istumapaikka tarkoittaa nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa.

Määräys on voimassa 31.12.2021 klo 16.00–20.1.2022.

Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle on lisäksi annettu tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta.

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat pitää sulkea:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat ja
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat.

Rajoitus ei kohdistu muihin tartuntatautilain 58 g § mukaisiin tiloihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tilojen sulkupäätös on tässä vaiheessa voimassa kaksi viikkoa ajalla 31.12.2021 klo 16.00–13.1.2022.

Myös tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät rajoitukset jatkuvat ja laajenevat kaikkiin maakuntiin

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt myös päätöksen, jolla tilojen käyttöä koskevan tartuntatautilain 58 d §:n mukainen määräys laajenee koskemaan koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueita.

Tilojen käyttöjä koskeva määräys edellyttää, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Määräys on Itä-Savossa Sosterin ja Pohjois-Karjalassa Siun soten kuntien alueilla voimassa 30.12.2021- 26.1.2022. Etelä-Savossa Essoten ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla määräys on jo voimassa aikaisemmalla päätöksellä ja määräys jatkuu myös näillä alueilla 26.1.2022 saakka.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Lue Avin koko 30.12.2021 tiedote

29.12.2021 Tilanne koronan suhteen on vaikeutunut Pohjois-Savossa ja myös Nilakan alueella. Pohjois-Savo on määritelty olevan leviämisaluetta ja kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä.

Nilakan alueella on ollut yhteensä 15 tartuntaa 2 viikon aikana, eniten Pielavedellä, muutama Tervossa ja Vesannolla. Altistusketjuja alueellamme on useita eikä kaikkien tartuntojen alkuperää enää saada selville. Suuri osa tartunnan saaneista on ollut hyvin vähäoireisia ja samaan aikaan leviävä talviflunssa sotkee arviointia.

Tartuntatautilääkärin mukaan nyt on tarve kiristää suojatoimia Nilakan alueella.

 • Kouluihin suositellaan vahvaa maskisuositusta sekä oppilaille että henkilökunnalle.
 • Kuntien työntekijöille suositellaan vahvaa maskisuositusta (erityisesti asiakaspalvelussa, varhaiskasvatuksessa ym.)
 • Etätyötä kannattaa nyt suositella
 • Kansalaisia voi kehottaa rajoittamaan liikkumistaan ja vierailujaan kotipaikkakunnan ulkopuolelle (suuri osa tartunnoista saatu ulkopaikkakunnista)
 • Samoin kehotetaan edelleen pitämään turvaetäisyyttä vieraisiin ihmisiin ja välttämään väenpaljouksia
 • Ohjeistetaan, että lievissäkin hengitystieoireissa kannattaa jäädä kotiin ja tehdä tarvittaessa korona-kotitesti. Oireisella ihmisellä se negatiivisena sulkee melko varmasti koronan pois.
 • Edelleen vahva suositus on, että ihmiset ottaisivat koronarokotteet! Ne eivät täysin suojaa tartunnoilta, mutta sairaus tulee lievempänä ja tartuttavuusaika on lyhyempi.
 • Alueelliset kokoontumisrajoitukset ym. ovat voimassa.

https://www.tervo.fi/-/suojatoimia-koronaa-vastaan-kiristetaan-nilakan-alueella 

23.12.2021 Tervon kunnan laajennettu johtoryhmä kokoontui tänään torstaina 23.12.2021 keskustelemaan koronatilanteesta ja sen vaikutuksista kunnan palveluihin ja toimintoihin. https://www.tervo.fi/-/koronatilanne-tervossa

22.12.2021 Vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt alueellaan kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa 9.1.2022 saakka. Myös tilojen käyttö edellyttää toimia terveysturvallisuuden varmistamiseksi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.12.2021 tehnyt päätöksen, jolla se kieltää tartuntatautilain (58 §) nojalla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä

 • Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin
 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten ja
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla.

Määräys on voimassa ajalla 23.12.2021 – 9.1.2022.

Tartuntatautilain (58d §) mukainen määräys edellyttää, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut tilojen käyttöä koskevan tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen määräyksen

 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueille.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla määräys on 21.12.2021 tehdyllä päätöksellä voimassa 23.12.–31.12.2021.

Lue Avin tiedote kokonaisuudessaan 

20.12.2021 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa:
Pohjois-Savon alueen koronaepidemiatilanne on selvästi kiihtynyt. Ilmaantuvuusluku on 210 per 100 000 asukasta ja positiivisten testattujen osuus on 6 prosenttia testatuista. Suurin osa viime viikon tapauksista on yhä edelleen todettu 5-9-vuotiailla lapsilla. Valtaosa vakavan koronainfektion riskissä olevista pohjoissavolaisista on suojattu rokotuksin, eikä sairaanhoito ole alueellamme toistaiseksi kuormittunut. Perusterveydenhuoltoa kuormittaa lisääntynyt testaus- ja jäljitystyö sekä rokotusten antamisen lisääntynyt tarve.

Pohjois-Savo leviämisvaiheessa

Koordinaatioryhmän tilannearvion mukaan Pohjois-Savon arvioidaan edellä mainituin perustein olevan leviämisvaiheessa. Tästä syystä ryhmä esittää ravintolarajoitusten voimaanastumista.

Lisäksi Pohjois-Savon alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätyi kokouksessaan suosittelemaan Itä-Suomen AVI:lle, että se tekisi koko sairaanhoitopiirin aluetta koskevan rajoituspäätöksen, joka koskisi kaikkia yli 50 hengen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja kokouksia. AVI:n nykyinen kokoontumisrajoitus on voimassa 27.12.2021 saakka.

Prioriteettina 60 vuotta täyttäneiden ja muiden riskiryhmien kolmansien koronarokoteannosten antaminen

Vakavia taudinkuvia estetään parhaiten parantamalla kaikkien aikuisten ensimmäisten ja toisten rokoteannosten kattavuutta ja antamalla tehosteannoksia riskiryhmille. THL suosittaa, että nyt rokottaminen kohdistetaan 60 vuotta täyttäneiden ja muiden vakavan taudin riskiryhmiin kuuluvien kolmansien annosten antamiseen. Myös Pohjois-Savossa rokotetaan tässä vaiheessa ensisijaisesti suurimmassa vaarassa olevia kansalaisia.

Kotitestien ja maskien käyttöä suositellaan

Hengitystieoireisena on tärkeää välttää muiden altistamista tartunnalle sekä käyttää kotitestiä varsinkin, jos tietää altistuneensa koronalle. Nykyisessä epidemiatilanteessa tärkeitä torjuntakeinoja ovat yhä edelleen hyvä yskimis- ja käsihygienia.

Lisäksi koordinaatioryhmä suosittelee maskien käyttöä aina, kun etäisyyksiä ei voi ylläpitää. Tämä koskee myös suuria kauppakeskuksia erityisesti ruuhka-aikoina. Maskia voi käyttää hengitystieoireisena silloin kun tavataan iäkkäitä tai muuten terveydentilaltaan hauraita sukulaisia joulun aikaan.

Tiedote

13.12.2021 Kysterin tiedote koronarokotuksista 15.12.2021

Koronarokotustodistuksen/passin saa OmaKanta-palvelusta suoraan puhelimeen tai sen voi tulostaa esim. kirjastoissa, jos ei ole omaa tulostinta. Terveysasemilla tulostetaan todistukset vain niille, joilla ei ole pankkitunnuksia ja siten mahdollisuutta itse käyttää Kanta-palvelua. 

Jos et ole vielä saanut koronarokotetta, varaa aika rokotukseen tai tule Keiteleelle walk-in-rokotusajalle!

Rokotusaika 2. tehosteeseen annetaan rokotuksen yhteydessä tai saat tehosteen walk-in-ajalla, kun 6 viikkoa on kulunut 1. rokotuksesta.

3. tehosterokoteannos annetaan nyt ensisijaisesti ajanvarauksella (soita oman alueesi rokotuspuhelimeen ja jätä viesti yhden kerran)

- voimakkaasti immuunipuutteisille 2 kk edellisestä rokotteesta

- kaikille yli 60-vuotiaille ja nuoremmille riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville 5-6 kk edellisestä rokotteesta

- taudin sairastaneille ja yhden rokotteen saaneille  5-6 kk  kuluttua, heille myös koronapassin saamista varten

Näihin tehosterokotuksiin ei kutsuta, vaan aika on varattava itse!

Alle 60-vuotiaiden 3. rokotukset aloitetaan, kun iäkkäämmät ja riskiryhmiin kuuluvat on saatu rokotettua. Tästä laitetaan uusi tiedote kun se on ajankohtaista.

Rokoteajanvarauspuhelimet, jätä viesti (yksi soitto/ asiakas riittää):

Keitele 017-171 160     Pielavesi 017- 171 161

Tervo 017-171 162       Vesanto 017-171 165

Walk-in-ajat Keitele ke 15.12 klo 12-15, ke 29.12. klo 12-15

Web-aikoja varattavissa kaikilla terveysasemilla, www.kysteri.fi


23.11.2021 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatio ryhmä tiedottaa: 
Pohjois-Savon alueen koronaepidemiassa on tapahtunut käänne huonompaan, ilmaantuvuuden ollessa 126,7 per 100 000 ihmistä. Suurin osa tartunnoista on kuitenkin todettu koronavirukselle altistuneiden henkilöiden seulonnoissa. Tartuntoja todetaan etenkin perhepiirissä eikä jäljitys ole yksittäisiä kuntia lukuun ottamatta merkittävästi kuormittunut. Jätevesiseurannan tilanteessa ei ole muutosta aiempaan.

Pohjois-Savossa rokotekattavuus on valtakunnallista keskiarvoa parempi. Erikoissairaanhoito tai tehohoito eivät ole kuormittuneita. Niiden ei myöskään ennakoida kuormittuvan, koska valtaosa viimeaikaisista tartunnoista on todettu lapsilla ja nuorilla, joiden taudinkuva on ollut pääsääntöisesti hyvin lievä.

Sairaanhoitopiiri ei ole leviämisvaiheessa

Sairaanhoitopiirin epidemiatilanne ei täytä nykyisiä leviämisvaiheen kriteereitä eikä tarvetta esimerkiksi ravintolarajoituksille ole.

Nykyisessä epidemiatilanteessa tärkein vakavan taudin torjuntakeino on koronarokotus. Epidemian leviämisen osalta tärkeitä torjuntakeinoja ovat myös hyvä yskimis- ja käsihygienia sekä maskin käyttö, kun turvavälejä ei pystytä ylläpitämään. Hengitystieoireisena on tärkeää välttää muiden altistamista tartunnalle.

Kotitestejä kannattaa käyttää

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittelee vahvasti kotitestien tekemistä altistuneilta, joilla on hengitystieinfektion oireita. Kotitestiä kannattaa käyttää myös tilanteissa, joissa perheen lapsilla tai nuorilla ilmenee hengitystieinfektion oireita. Kotitestien avulla on mahdollista päästä nopeasti mahdollisen ryvästymän jäljille ja ne auttavat erottamaan koronaviruksen aiheuttamat infektiot muista tällä hetkellä hengitystietartuntoja aiheuttavista viruksista. Vakavista hengitystietulehduksen oireista kärsivien tulee ottaa yhteyttä terveyskeskuksen päivystykseen. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tiedotteet

16.11.2021 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatio ryhmä tiedottaa:
Pohjois-Savon alueen koronaepidemia on edelleen lieventynyt, ilmaantuvuus on nyt Manner-Suomen toiseksi alhaisin ollen 58,2 per 100 000 asukasta. Myös rokotekattavuus on valtakunnallista keskiarvoa parempi. Erikoissairaanhoito tai tehohoito eivät ole alueellamme kuormittuneita.
Viime päivinä tapauksia on todettu eniten Ylä-Savon alueella, jossa on käynnistetty laajat epidemian selvitys- ja torjuntatoimet. Alueella esiintyy koronaa hyvin laajalti, joten siellä on otettu käyttöön laaja maskisuositus. Hengitystieinfektion oireiden yhteydessä kannattaa käyttää kotitestejä varsinkin, jos tietää altistuneensa. Myös terveydenhuollossa testataan oireisia matalalla kynnyksellä. Kaikkien tulisi hakeutua rokotettavaksi. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvilla, oli syynä sitten perussairaus tai ylipaino. Rokottautuminen on tärkein torjuntakeino, jolla vakava tautimuoto vältetään. Suuren riskin henkilöiden tulee toistaiseksi karttaa joukkotapahtumia rokotuksista riippumatta.
Nykyisessä epidemiatilanteessa tärkeitä torjuntakeinoja ovat myös hyvä yskimis- ja käsihygienia. Hengitystieoireisena on tärkeää välttää muiden altistamista tartunnalle. Lue koko tiedote

6.10.2021 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatio ryhmä suosittaa vahvasti maskin käyttöä sisätiloissa. Maskia tulee käyttää sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Maskin käytön merkitys korostuu silloin, jos ei ole vielä saanut täyttä rokotesuojaa. Merkittävän riskin tilaisuuksissa maskia tulisi aina käyttää. Tällaisia ovat mm. sisätiloissa järjestettävät massakonsertit ja urheilutapahtumat. Suositus koskee 12 vuotta täyttäneitä. Koska epidemia edelleen jatkuu voimakkaana Kuopiossa ja tapausmäärät jatkavat kasvuaan myös Siilinjärvellä, koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että maskia käytettäisiin myös pienen ja kohtalaisen riskin tapahtumissa ja toiminnoissa kuten kaupoissa, sisätilojen kulttuuri- ja urheilukatsomoissa, sisäliikuntatiloissa, joukkueurheilussa ja liikennevälineissä. Opetustilanteisiin liittyvä suositus on parhaillaan päivitettävänä ja tulee osaksi THL:n ja OKM:n suositusta. Lue koko tiedote 

27.9.2021 Kysteri on tiedottanut Tervon kunnan johdolle tänään, että Tervossa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Karanteeniin on asetettu kolme henkilöä. Kunnan koronavarautumisryhmä painottaa, että jo aiemmin annettuja ohjeistuksia on noudatettava ja niistä on pidettävä kiinni täysimääräisesti.
Huolehdi siis turvaväleistä, käytä maskia, muista hyvä yskimis- ja käsihygienia, hakeudu matalalla kynnyksellä testiin, älä liiku sairaana kotisi ulkopuolella.
Terveysaseman koronaneuvontapuhelin vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin numerosta 017 171 031 ma-pe klo 8–12. Huomioithan, että neuvontapuhelimessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soita puhelimeen vain kerran ja jää odottamaan takaisinsoittoa, näin et ruuhkauta neuvontapuhelinta.  

Kunta tiedottaa heti, mikäli uusia tartuntoja todetaan lisää tai tarvitaan lisää rajoitustoimenpiteitä.   

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seppo Niskanen, 044 7499 200


13.9.2021 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatio ryhmä tiedottaa, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri jatkaa edelleen kiihtymisvaiheessa ja entiset suositukset pidetään voimassa mukaan lukien kiihtymistason maskisuositus.
Koronatestauksen ohjeistusta kuntien toimijoille on päivitetty siten, että koronavirustestiä ei pääsääntöisesti tarvita lievästi oireilevilta henkilöiltä, jos henkilö on täysin rokotettu ja toisesta rokotuksesta on vähintään viikko tai jos henkilö on sairastanut varmennetun koronavirusinfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana.
Muutos ei koske henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä olevia työntekijöitä, ovat ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden asukkaita tai henkilökuntaa tai jotka kuuluvat vakavan koronavirusinfektion riskiryhmään (korkea ikä, riskitauti tai selvä ylipaino). Lue koko tiedote

10.9.2021 Nilakan alueella järjestetään terveysasemilla ”walk in” – rokotuspäiviä, joihin voi tulla rokotukselle kaikki ilman ajanvarausta:
Tervo lauantai 23.10 klo 9-13, Huomio! Päivän ajanvaraukset ovat voimassa.
Keitele lauantai 16.10 klo 9-14
Pielavesi perjantai 17.9 klo 9-18
Vesanto lauantai 25.9 klo 9-13
Kysterin tiedote

10.9.2021 THL suosittelee koronarokotusvälin lyhentämistä 6 viikkoon väestön rokotekattavuuden saamiseksi nopeammin riittävälle tasolle, jotta rajoitteita voitaisiin päästä purkamaan. Mikäli tehosterokotusaika on tulossa 12 viikon päähän ensimmäisestä rokotuksesta, voi halutessaan varata ajan aikaistettuun tehosterokotukseen, kun ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut 6 viikkoa. Uuden ajan voi varata joko sähköisesti tai soittamalla rokoteajanvarauspuhelimeen (aiemmin annettu aika tulee perua). Kysterin tiedote

27.8.2021 OmaKysteri – palvelutarjonta laajenee Koronanäytteenottoon.
Saat jatkossa varattua ajan koronanäytteenottoon OmaKysteri - sähköisen asioinnin palvelussa. Käythän ajanvarausta edeltävästi tekemässä oirearvion Omaolo – palvelussa osoitteessa www.omaolo.fi joka ohjaa sinut tarvittaessa näytteenottoon. Varattavista olevista ajoista voit valita itsellesi sopivimman ajankohdan. Huomioithan palvelussa olevat ohjeet näytteeseen saapumisesta. Palvelun löydät osoitteesta www.kysteri.fi

23.8.2021 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa. Koronavirustartunnat ovat vähentyneet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Ilmaantuvuus on viimeisen kahden viikon aikana laskenut tasolle 61,1 per 100 000 asukasta, joka on manner-Suomen toiseksi alhaisin ilmaantuvuus. Lähes kaikki tartunnat ovat olleet hyvin jäljitettävissä. Näin ollen ei ole tarvetta lisätä rajoituksia tai muuttaa suosituksia. Pohjois-Savo kuitenkin jatkaa vielä kiihtymisvaiheessa. Kasvomaskia suositetaan edelleen käyttämään kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Tämä koskee myös ulkona järjestettäviä tilaisuuksia, joissa turvavälien pitäminen ei onnistu. Lue koko tiedote

17.8.2021 Kysterin tiedote Nilakan alueen koronarokotuksista: Rokotukset ovat Nilakan kunnissa edenneet hyvin. Rokotuskattavuus ensimmäisen rokotusannoksen osalta on yli 80% ja toisen rokotusannoksen osalta yli 50%. Nilakan alueen kunnissa rokotusaikoja voivat varata kaikki yli 12-vuotiaat. Web-ajanvaraus ( www.kysteri.fi ) edellyttää omia, henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Sähköisesti voi varata vain ensimmäisen rokotusajan. Ajan voi varata yhä myös soittamalla oman kunnan rokotuspuhelimeen, Tervo 017 171 162. Rokotteet toimitetaan kuntiin suhteutettuna yli 12-vuotiaiden kuntalaisten lukumäärään. Määrät ovat pieniä, eivätkä ne mahdollista kakkosrokotteiden aikaistamista. Rokotusväli on 12 viikkoa, siitä poikkeamme vain lääketieteellisin perustein tai jos rokotteiden toimittamiseen tai rokotustoimintaan liittyen se on tarkoituksen mukaista. Myös rokotusajan siirtäminen tapahtuu vain lääketieteellisin perustein. On tärkeää, että rokotusajan saaneet tulevat rokotukseen varatulla ajallaan. Rokotukset tapahtuvat ajanvarauksella. Walk in- rokotuksia ei voida järjestää saapuvien rokotemäärien vähäisyyden vuoksi.

9.8.2021 Koronarokotukset laajenevat Tervossa yli 12-vuotiaisiin. Maksuton koronarokote saatavilla kaikille yli 12-vuotiaille. Käytäthän ajanvaraukseen mahdollisuuksien mukaan sähköistä Omakysteri palvelua, jonka löydät osoitteesta: www.kysteri.fi Web-aika on varattava lapsen/nuoren omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Ajan pystyy varaamaan vain silloin, kun vapaita aikoja on tarjolla. Aikoja avataan varattavaksi sen verran, kuin saamme rokotteita. Jos sinulla ei ole  henkilökohtaisia pankkitunnuksia ajanvaraus tapahtuu soittamalla ajanvarauspuhelimeen 017 171 162. Soitamme sinulle takaisin, kun rokotusaikoja on tarjolla. Syksyllä koronarokotetta on mahdollista saada myös kouluterveydenhuollon kautta. Tästä informoidaan myöhemmin. Kysterin tiedote

2.8.2021 Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä on huolissaan alueen lisääntyvistä tartunnoista ja kehottaa noudattamaan suosituksia turvaväleistä, käsihygieniasta ja kasvomaskin käytöstä tarkasti, jotta tartunnat kääntyisivät laskuun. Suositukset koskevat myös koronarokotuksen saaneita.
Ryhmä vetoaa ja kannustaa voimakkaasti siihen, että kaikki ottaisivat rokotteen, kun siihen on mahdollisuus.
Kasvomaskia suositetaan käyttämään kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.
Alueella on voimassa kiihtymistason maskisuositus, jonka mukaisesti maskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa esimerkiksi:
- joukkoliikenteessä
- koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistusta, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
- työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä
- harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä
- julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, esimerkiksi:
-- kaupat ja ostoskeskukset
-- postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat
-- liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat)
-- uimahallit, maauimalat, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat)
-- kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat
-- konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat
-- teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat
-- elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat
-- museot ja galleriat
Lue koko tiedote

14.6.2021 Kysteri tiedottaa: Tervon koronarokotukset laajenevat yli 16-vuotiaisiin Tervon terveysaseman tulevan kesäsulun (19.7.-15.8.2021) vuoksi ajan rokotukselle pääsevät nyt varaamaan kaikki yli 16-vuotiaat tervolaiset. Aikoja tulee varattavaksi myös kesäsulun jälkeiselle ajalle. Käytäthän ajanvaraukseen ensisijaisesti sähköistä Omakysteri palvelua, jonka löydät osoitteesta www.kysteri.fi Voit myös soittaa ajanvarauspuhelimeen p. 017-171 162. Soitamme sinulle takaisin, kun rokotusaikoja on tarjolla. Lue tiedote

 

14.6.2021 Kunnanvirasto avoinna 14.6.-4.7.2021 välisenä aikana arkisin klo 9-11 ja 12-14. Kunnanvirasto on suljettu 5.-25.7.2021 vuosilomien vuoksi. Sulkemisaikaan kiireellisissä asioissa sosiaalitoimen päivystysnumero on 044 749 9251 (virka-aikaan) sekä kiinteistöpäivystysnumero 044 749 9353. Asiakaskäynneistä on kaikissa tapauksissa sovittava etukäteen.

4.6.2021 Omakysteri palvelu aukeaa 7.6.2021 osoitteessa www.kysteri.fi. Palvelu mahdollistaa sähköisen ajanvarauksen korona-rokotuksiin, aikoja avataan varattavaksi rokotteiden saatavuuden mukaan. Palveluun kirjautumisen jälkeen järjestelmä huomioi automaattisesti ennalta ohjelmoidut rajaukset kuten rokotettavan iän ja asuinpaikkakunnan. Näin palveluun aukeaa näkyväksi vain tietyt ajat. Mikäli et löydä palvelusta varattavia aikoja itsellesi, johtuu tämä todennäköisesti rokotusjärjestyksen toteutumisesta.

3.6.2021 Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa 17.5.2021 antamansa päätöksen koskien yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoittamista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Sosiaali- ja terveysministeriö ei enää ohjaa rajoittamaan yleisötilaisuuksia epidemian perustason alueilla. Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoittaminen sen toimialueella ei ole enää välttämätöntä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Vaikka rajoituksia puretaan, myös perustason alueilla yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntalain 58 c pykälän mukaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten mm. mahdollisuuden käsien puhdistamisen, riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen. Selvitys tehdään omaan käyttöön ja se auttaa järjestäjää huolehtimaan tilaisuuden terveysturvallisuudesta. Lue Avin tiedote

 

1.6.2021 Nilakan alueen koronarokotukset ja muutoksia koronaneuvontapuhelimen aukioloon.

TIEDOTE NILAKAN ALUEEN  KORONAROKOTUKSISTA 1.6.2021

Koronarokotukset laajenevat:

 • Kaikki yli 16-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat
 • Kaikki yli 40-vuotiaat perusterveet

voivat nyt tilata rokotusajan soittamalla oman terveysasemansa rokotusajanvarauspuhelimeen ja jättämällä viestin.

Lähiviikkoina aukeaa myös sähköinen ajanvaraus, asiasta tulee vielä erillinen lehtitiedote, linkki tulee Kysterin verkkosivuille.

Pyydämme soittajia ilmoittamaan aikaa varatessaan, kuuluvatko riskiryhmään vai ovatko perusterveitä, riskiryhmiin kuuluvat pyritään rokottamaan ensin.

Soitamme rokotusajat ja toivomme ihmisten vastaavan terveysasemalta tuleviin puheluihin.

Pyydämme kaikkia kärsivällisesti odottamaan soittoa, aikoja annetaan varausjärjestyksessä ja sitä mukaa, kun rokotteita apteekista saadaan. Toistaiseksi rokotetaan vielä yli 50-vuotiaita.

Rokoteajanvarauspuhelimet, jätä viesti:

Tervo 017-171 162, Pielavesi 017- 171 161, Keitele 017-171 160, Vesanto 017-171 165

Riskiryhmät 1 ja 2 ks. THL:n nettisivut.

Kukin kunta saa rokotteita asukaslukunsa mukaan, joten emme voi valitettavasti laajasti rokottaa väliaikaisesti kunnissamme asuvia henkilöitä (esim. mökkiläiset), vaan heidän on varattava rokotusaika kotikuntiinsa.

Lue tiedote Kysterin sivulta.

 

MUUTOKSIA 7.6.2021 ALKAEN NILAKAN KORONANEUVONTAPUHELIMEN AUKIOLOON

Maanantaista 7.6.2021 alkaen koronaneuvontapuhelin puh. 017 171 031 on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-12.

Neuvontanumerosta annetaan ohjausta ja neuvontaa koronavirukseen liittyen. Lisäksi tarvittaessa tehdään lähete koronanäytteenottoon sekä varataan näytteenottoaika.

Jos henkilö on antanut suostumuksen tekstiviestin lähettämiseen, saa hän vastauksen negatiivisesta koronatestivastauksesta puhelimeensa tekstiviestillä. Näytevastauksia ilmoitetaan myös neuvontapuhelimesta.

Huomioithan, että neuvontapuhelimessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soita puhelimeen vain kerran ja jää odottamaan takaisinsoittoa, näin et ruuhkauta neuvontapuhelinta.

Koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä kuntalaisia kehotetaan olemaan yhteydessä yllä olevaan neuvontanumeroon, jotta terveyskeskuksen varsinainen päivystysnumero ei ruuhkautuisi.

 

28.5.2021 Tervossa on todettu yksi uusi koronatartunta. Tervossa on todettu tartuntoja yhteensä 5. Uusi tartunta on ns. jälkitartunta eikä altistuneita tartunnasta ole. Tartunnan saanut on ollut jo karanteenissa ja on nyt eristyksessä 4.6.2021 asti. https://www.tervo.fi/-/tervon-kunnan-koronatiedote-28-5-2021-tervossa-todettu-yksi-uusi-koronatartunta

 

25.5.2021 Tervossa ei ole todettu uusia koronatartuntoja. Haluamme muistuttaa edelleen turvavälien, maskinkäytön sekä hyvän yskimis- ja käsihygienian tärkeydestä. Testiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä, älä liiku sairaana kotisi ulkopuolella.
SavoGrown alueen maatiloilla ja mansikkapelloilla ahertaa tänäkin kesänä suuri joukko kausityöntekijöitä. Koronaturvallisuuteen on panostettu niin terveydenhuollossa kuin maatiloilla ja yrityksissäkin. Kaikki kausityöntekijät testataan rajalla maahan tullessa. Kolmen vuorokauden kuluttua ensimmäisestä testistä heidät testataan uudelleen paikkakunnalle saavuttua. He ovat karanteenissa siihen saakka, kunnes saavat negatiivisen tuloksen toisesta testistä. Sen jälkeen he voivat liikkua vapaasti.
Maatilat ja yritykset ovat hoitaneet testaus- ja karanteenivelvoitteen hyvin ja kausityövoiman testaus on terveydenhuollon hoidossa, joten paikalliset asukkaat voivat olla levollisin mielin.

20.5.2021 Tervossa on tänään todettu yksi uusi tartunta. Tartunta on erillinen aiemmista tartunnoista. Tartunnan saanut on ollut jo aiemmin karanteenissa ja on nyt eristyksessä. Jatkotartuntoja tästä ketjusta ei ole. Kunnan koronavarautumisryhmä painottaa, että jo aiemmin annettuja ohjeistuksia on noudatettava ja niistä on pidettävä kiinni täysimääräisesti. Huolehdi siis turvaväleistä, käytä maskia, muista hyvä yskimis- ja käsihygienia, hakeudu matalalla kynnyksellä testiin, älä liiku sairaana kotisi ulkopuolella.

18.5.2021 Kaksi tartuntaa todettu tänään. Kysteri on tiedottanut Tervon kunnan johdolle tänään, että perjantain koronatapauksen jälkeen on todettu kaksi tartuntaa Tervossa. Kaikki tartunnan saaneet ja altistuneet ovat olleet karanteenissa jo perjantaista 14.5. lähtien.

Kunta tiedottaa heti, mikäli uusia tartuntoja todetaan lisää tai tarvitaan lisää rajoitustoimenpiteitä. Kunnan oma ja alueellinen koronavarautumisryhmä seuraa tilannetta päivittäin ja tekee tarvittavat toimenpiteet.
    
Terveysaseman koronaneuvontapuhelin vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin numerosta 017 171 031 ma-to klo 8–15 ja pe 8-13. Huomioithan, että neuvontapuhelimessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soita puhelimeen vain kerran ja jää odottamaan takaisinsoittoa, näin et ruuhkauta neuvontapuhelinta.
   
Noudatetaan THL:n antamia koronaohjeita ja toimitaan vastuullisesti myös vapaa-ajalla   
• töihin ei tulla sairaana, koronatesteihin hakeudutaan myös vähäisillä oireilla   
• pidetään turvavälit  
• käytetään maskia   
• huolehditaan hyvästä käsihygieniasta  
• asenna koronavilkku älypuhelimeesi

14.5.2021 Tervon kunnassa on tänään todettu ensimmäinen koronatartunta. Kysteri ja kunta ovat ryhtyneet heti tarvittaviin toimenpiteisiin. Tartunnan saanut on eristyksessä ja jatkotartuntoja ei ole. Nyt on vielä tärkeää noudattaa annettuja ohjeita – käytetään kasvomaskia, huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä. Varautumisryhmämme on valmiudessa. Tiedotamme heti, mikäli uusia tartuntoja todetaan tai tarvitaan lisätoimenpiteitä.

12.5.2021 Viisarit kuntien koronavarautumisryhmä linjasi kokouksessaan 11.5.2021, että huolimatta Pohjois-Savon maskisuosituksen muuttumisesta perustasolle, kouluilla pidetään maskeja lukuvuoden loppuun saakkaa, perustuen ohjeeseen lähikontaktien välttämisestä. Myös muissa kunnan palveluissa ja toiminnoissa maksisuositus pysyy edelleen voimassa.

6.5.2021 Nilakan alueen koronarokotukset laajenevat. Kaikki yli 16-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat sekä kaikki yli 50-vuotiaat perusterveet voivat nyt tilata rokotusajan soittamalla ajanvarauspuhelimeen 017-171 162 ma-pe klo 9-15 ja jättämällä viestin. Ilmoitathan viestissä kuulutko riskiryhmiin vai oletko perusterve. Rokotusajat soitetaan terveysasemalta sitä mukaa, kuin rokotteita saadaan. Kysterin tiedote

3.5.2021 Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut edelleen. Väestön rokottaminen on kesken, joten turvatoimia on edelleen jatkettava. Kiihtymisvaiheen maskisuositusta sisätiloissa jatketaan vielä tässä vaiheessa. Psshp:n tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 29.4.2021 päätöksen, jonka mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella voidaan järjestää enintään 50 henkilön kokoontumisia. Alueellisesti rajatuissa tiloissa voidaan järjestää myös yli 50 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen, että tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 50 henkilön erillisiin alueisiin, joihin on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta ja yleisön turvallisuus voidaan kussakin lohkossa varmistaa noudattamalla Opetus- ja kulttuuriministeriön  ja THL:n turvaohjeita. Määräykset ovat voimassa ajalla 3.5.2021 - 31.5.2021. Avin tiedote


23.4.2021 Tiedote Nilakan alueen koronarokotuksista.
Nilakan alueen 70 vuotta täyttäneet asukkaat on saatu pääosin rokotettua. Niitä elokuun loppuun mennessä 70 vuotta täyttäviä, jotka eivät ole saaneet rokotetta/rokotusaikaa, pyydetään ottamaan yhteyttä omahoitajaansa saadakseen rokotusajan.
Pyydämme kaikkia 16-69 –vuotiaita riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvia tilaamaan rokotusajan soittamalla oman terveysaseman rokotusajanvarauspuhelimeen 017 171 162 ma-pe klo 9-15 ja jättämällä viestin. Soitamme rokotusajat ja toivomme ihmisten vastaavan terveysasemalta tuleviin puheluihin. Pyydämme kaikkia kärsivällisesti odottamaan soittoa, aikoja annetaan sitä mukaa, kun rokotteita apteekista saadaan.

20.4.2021 Tervossa ei ole todettu koronavirustartuntoja. Alueella on edelleen voimassa kiihtymisvaiheen maskinkäyttösuositus, etätyösuositus sekä ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien erityisen suojaamisen suositus. Itä-Suomen aluehallintovirasto on 19.4.2021 tekemällään päätöksellä kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n nojalla Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla yli kahdenkymmenen (20) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Mainituissa tiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa. Määräys on voimassa ajalla 23.4 - 22.5.2021. Lue Avin koko tiedote.

14.4.2021 Tervossa ei ole todettu koronavirustartuntoja. Haluamme muistuttaa maskien käytön tärkeydestä, etätyösuosituksesta sekä ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien suojaamisesta. Nilakan alueen 70 vuotta täyttäneet asukkaat on saatu pääosin rokotettua. Alueemme rokotuskattavuus on 32-39% (Pohjois-Savo 20,8%, koko suomi 20,2%). Tiedote Nilakan alueen koronarokotuksista ja aikatauluista.

12.4.2021 Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin epidemiatilanne on edelleen rauhoittunut ja ilmaantuvuus jatkanut laskua.
Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset jatkuvat ennallaan:
• kiihtymisvaiheen maskinkäyttösuositus
• etätyösuositusta silloin kun se on toteutettavissa sekä
• ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien erityinen suojaaminen
Lue koko tiedote

Nilakan alueen koronarokotustiedote

30.3.2021 Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä koronaepidemian ilmaantuvuus on ennallaan ja tartuntaketjut hyvin jäljitettävissä, joten perustason määrittely säilyy ja voimassa olevat suositukset ja rajoitukset jatkuvat ennallaan. Uutena rajoituksena on valtioneuvoston asetus ravintoloiden sulkemisesta kolmen viikon (18.4.2021 saakka) ajaksi myös Pohjois-Savossa. Lue tiedote

23.3.2021 Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella koronaepidemia ei ole laajentunut todettujen rypäiden ulkopuolelle merkittävässä määrin, joten perustason määrittely säilyy ja voimassa olevat suositukset ja rajoitukset jatkuvat ennallaan. Osa näistä, kuten maskinkäytön suositus, ovat kiihtymisvaiheen suosituksia, jotka on haluttu pitää voimassa. Lue tiedote kokonaisuudessaan.

17.3.2021 Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 23.3.2021–22.4.2021. Lue Avin tiedote kokonaisuudessaan.

11.3.2021 Kysteri jatkaa edelleen 70 vuotta täyttäneiden rokotuksia. Terveysasemalta soitetaan rokotusaika tähän ryhmään kuuluville.
50-69-vuotiaat THL:n riskiryhmään 1 kuuluvat kuntalaiset voivat varata rokotusajan soittamalla omalle terveysasemalle ja jättämällä viestin vastaajaan.
Soittoaika ma-pe klo 9-15, puhelinnumero 017 171 162
Terveysasemalta soitetaan rokotusaika vasta sitten, kun rokotteita on saatavilla. Rokotukset kestävät viikkoja ja ne etenevät sitä tahtia, kun terveysasemalle saadaan rokotteita.

1.3.2021 Tästä päivästä alkaen voivat 65-69 -vuotiaat riskiryhmään 1 kuuluvat kuntalaiset varata rokotusajan soittamalla omalle terveysasemalle ja jättämällä viestin.
Soittoaika klo 9-15
Puhelinnumero 017 171 162
Rokotusaikoja annetaan vain tästä numerosta.
Huomioittehan, että ajanvarausnumero saattaa alkuun ruuhkautua ja takaisinsoittoa voi joutua odottamaan useamman päivän, kun jonoja puretaan. Terveysasemalta soitetaan rokotusaika, kun rokotteita on saatavilla. Lue tiedote

25.2.2021 Tason kaksi eli leviämisvaiheen tiukimmat rajoitukset eivät vielä koske Tervoa ja Pohjois-Savoa.
Hallitus linjasi neuvottelussaan 24.2.2021 siirtymisestä välittömästi koronaepidemian torjunnan tasolle kaksi. Yhteensä seitsemän sairaanhoitopiirin alueella ohjataan otettavaksi heti käyttöön tason kaksi eli leviämisvaiheen tiukimmat rajoitukset. Lisäksi yhdeksälle kiihtymisvaiheen alueelle suositellaan käyttöön samoja toimia.
Tervon, Keiteleen ja Vesannon alueellinen koronavarautumisryhmä kokoontuu viikoittain ja seuraa tilannetta ja sen kehittymistä tarkasti.
Pohjois-Savon alueellinen koordinaatioryhmä on todennut, että tilanne alueella on tällä hetkellä rauhallinen eikä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella ole voimassa lisärajoituksia.
Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen kiihtymisvaiheen mukaista kasvomaskin käyttöä. Käyttösuositus koskee yli 12-vuotiaita. Maskia kannattaa käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.
Koordinaatioryhmä myös muistuttaa, että karanteeniohjeita on noudatettava ja koronatestiin on mentävä, jos oireita tulee.
Hiihtoloma lisää matkailua myös Pohjois-Savon alueella. Mikäli ilmaantuu koronaan viittavia oireita, tulee ennen lähtöä hakeutua testiin. Jos on jo matkalla ja oireita ilmaantuu, tulee hakeutua koronatestiin, ja olla omaehtoisessa karanteenissa, kunnes testitulos saadaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikäihmisten ja riskiryhmäläisten suojaamiseen mahdollisten alueelle suuntautuneiden vierailujen tai matkojen aikana. Koordinaatioryhmä ei suosittele matkustamista ulkomaille.

24.2.2021 Viikolla 8 jatkuvat kotihoidon asiakkaiden sekä heidän puolisoidensa tai samassa taloudessa asuvien omaishoitajien (yli 70-vuotiaat) koronarokotukset. Iäkkäiden (yli 70-vuotiaat) koronarokotuksia on joillain terveysasemilla päästy jo toteuttamaan ja rokotukset laajenevat viikolla 9. Rokotettavat kutsutaan puhelimitse rokotusajalle terveysasemalle. Lue koko tiedote Nilakan alueen koronarokotusten etenemisestä.

18.2.2021 Kotisairaanhoidot ovat aloittaneet asiakkaidensa ja näiden kanssa samassa taloudessa asuvien omaisten koronarokotukset kotikäynneillään. Myös yli 80-vuotiaiden koronarokotukset ovat alkaneet Nilakan terveyskeskuksissa. Rokotettavat kutsutaan puhelimitse rokotusajalle terveysasemalle. Osastonhoitajilla on listat kaikista kuntiemme ikäihmisistä ja huolehdimme, että kukaan rokotetta haluava ei jää ilman sitä. Tiedote Nilakan alueen koronarokotuksista

17.2.2021 Tervo, Keitele ja Vesanto ovat perustaneet yhteisen alueellisen varautumisryhmän. Toimialueellamme tilanne on ollut koko poikkeusolojen ajan rauhallinen ja yhteisellä varautumisryhmällä pyritään mm. tehostamaan eri yhteistyötahojen ajankäyttöä, yhtenäistämään ohjeistuksia ja tulkintoja sekä tarjoamaan kollegiaalista tukea yli kuntarajojen.

Ryhmä teki seuraavat alueelliset linjaukset:
- Yleiset ja yleisötapahtumat tulee toteuttaa Itä-Suomen Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti.
- Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja muuta nuorisotoimintaa voidaan järjestää kuntien tiloissa niissä lasten tai nuorten ryhmissä, joissa he muutoinkin kohtaavat harrastustoiminnassa tai koulussa. Tartuntavaara lisääntyy, kun eri ryhmät sekoittuvat ja siksi kuntien tiloissa noudatetaan tätä ohjetta. Ohje koskee kaikkea Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien tiloissa järjestettävää lasten ja nuorten toimintaa, olipa toiminnan järjestäjänä joku kunnista tai yhdistys. Toiminnan järjestäjä vastaa siitä, että voimassaolevia maski-, turvaväli-, käsi- ja yskimishygieniasekä siivousohjeita noudatetaan.

12.2.2021 Itä-Suomen aluehallintovirasto on 12.2.2021 tehnyt päätöksen, jolla se jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista. Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yli kahdenkymmenen (20) hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Päätös on voimassa Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella eli Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kunnissa. Määräys on voimassa 22.3.2021 saakka. Kts. Avin tiedote

20.1.2021 Itä-Suomen aluehallintovirasto on 20.1.2021 tehnyt päätöksen, jonka mukaan kaikki yli kahdenkymmenen (20) hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Päätös on voimassa Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella eli Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kunnissa. Määräys on voimassa ajalla 23.1.2021 - 22.2.2021. Kts. Avin tiedote

19.1.2021 Tervon yhtenäiskoulun 5-6 luokille suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Yläluokkalaisten ja henkilökunnan maskinkäyttösuositus on edelleen voimassa. Myös nuortenilloissa on voimassa vahva suositus maskien käytölle. Maskeja on jaossa koululla ja nuorisotilassa. Kts. koko tiedote "Maskinkäyttösuositus laajenee Tervon yhtenäiskoulussa ja nuortenilloissa.

22.12.2020 Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Itä-Suomen alueella sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää alle kahdenkymmenen (20) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Tilaisuuksien turvallisuus on varmistettava noudattamalla tarkasti opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.
Määräys on voimassa ajalla 23.12.2020 - 22.1.2021. Avin tiedote

22.12.2020 Matkailu voi lisätä riskiä koronatartuntaan ja epidemian leviämiseen. Joulua voi kuitenkin turvallisin mielin viettää kotona pienellä porukalla lähipiirin kesken. Jos joulun ja vuodenvaihteen lomien aikana on välttämätöntä matkustaa, on matkaa suunniteltaessa syytä huomioida varotoimet ja alueiden erilainen koronavirustilanne. Useiden sukulaisten ja ystävien luona kyläilyä on syytä välttää. THL: Jos matkustat kotimaassa joululomalla, huomioi varotoimet ja paikallinen koronatilanne

4.12.2020 Koulun henkilökunta ottaa käyttöön maskit työpäivän ajaksi ja Tervon yhtenäiskoulun yläluokkalaisille (7-9) suositellaan maskin käyttöä. Käytännettä jatketaan ainakin jouluun saakka. Kts. tiedote asiaa koskien

2.12.2020 Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt, että 2.12. alkaen yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sekä sisä- että ulkotiloissa ovat kielletty. Pienissä tiloissa suositellaan välttämään yli 10 hengen kokoontumisia.

Pohjois-Savon maakunnallinen koronaryhmä "koronanyrkki" on antanut alueellisen suosituksen 1.12. alkaen kasvomaskien käytöstä aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Maakunnallinen työryhmä suosittelee, että maskia käytetään aktiivisesti varsinkin sisätiloissa silloin, kun turvavälejä ei voida käytännössä noudattaa.
Vaikka koronatilanne on pitkään pysynyt Tervossa rauhallisena ei vaara kuitenkaan ole ohi. Nyt olisi ehdottoman tärkeää muistaa maskinkäyttö julkisilla paikoilla ja pitää huolta turvaväleistä eikä kokoontua isoilla porukoilla, jotta saamme tilanteen edelleenkin pysymään hallinnassa. Suosittelemme myös, maakunnallisen koronaryhmän tavoin, välttämään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleville alueille ja harkitsemaan vierailuja näiltä alueilta. Pidetään yhdessä huolta turvallisuudestamme ja noudatetaan ohjeita ja suosituksia yhteisen hyvän vuoksi.

24.11.2020 Koronatilanne Tervossa on tällä hetkellä hyvä eikä koronatartuntoja ole todettu. Haluamme muistuttaa voimassa olevista koronaohjeistuksista, maskisuosituksesta, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä.

22.10.2020 Muutoksia perjantai-illan nuorteniltojen järjestämiseen. Nuorten illat järjestetään poikkeusjärjestelyin, ei Mantun sisätiloissa.

9.10.2020 Kunnan henkilöstö on siirtynyt toistaiseksi etätyöhön niiden henkilöiden osalta, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Pyydämme asioimaan puhelimitse, viestillä tai sähköpostilla. Henkilöstön suorat numerot toimivat normaalisti. Katso www.tervo.fi/yhteystiedot

 

Takaisin edelliselle sivulle

Ota yhteyttä

Lisätietoa tilanteesta saa tarvittaessa:

Kunnanjohtaja
Lari Tiikasalo
044 7499 200
lari.tiikasalo(a)tervo.fi