Kotihoito

Tervon kunnassa iäkkäiden kotona asumista tuetaan kotihoidon palveluilla. Kotihoito on kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen edellä tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kotisairaanhoito on osa kunnan kotihoidon palveluita. Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sairaanhoidon palvelua. Kotisairaanhoidossa käytettävät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon.

Kotisairaanhoito:
Alue 1. (läntinen alue) / Tanja Huttunen, puh. 040 775 4715
Alue 2. (itäinen alue) / Teija Turpeinen, puh. 040 548 3943
Soittoaika ma-ti klo 10.00-10.30 sekä to-pe klo 10.00-10.30

Ilmaistarvikejakelu:
Tilaus puhelimitse perjantaisin klo 11.00-12.30, puh. 040 775 4715.
Pyrimme tilaamaan tuotteet suoraan asiakkaan kotiin. Muutoin nouto sopimuksen mukaan perjantaisin klo 13.00-15.30 kotihoidon toimistolta.

Kotihoidon ja kotisairaanhoidon asiakkaiden kotiutukset:
Arkisin virka-aikana:
Kotihoitopalveluiden esimies Jonna Maapuro, puh. 044 749 9253
Viikonloppuisin ja virka-ajan ulkopuolella:
Kotipalvelun talojen tiimi (24/7), puh. 044 749 9257
 

Kotipalvelu:

Talojen tiimi (24/7), puh. 044 749 9257 (Kiireellisissä asioissa talojen tiimi vastaa kotihoidon asiakkaiden yhteydenottoihin sekä turvapuhelinhälytyksiin ympäri vuorokauden).
Kentän tiimi (ma-su klo 7.00-21.00), puh. 044 749 9277.
Ei kiireellisissä asioissa yhteydenotot oman alueen tiimin numeroon arkisin klo 12.00-13.00 välisenä aikana.

Ota yhteyttä:

Kotihoitopalveluiden esimies
044 7499 253
Soittoaika ma-pe klo 8-10